Stijgende grenspendel arbeidskrachten Nederland-België en dalende goederenhandel

Gratis crossborder event 17 april ondersteunt ‘grensoverschrijdende ondernemers in dop’
Uit onderzoek van EURES Nederland blijkt een stijging van 8 tot 10 procent in grenspendel tussen Nederland en België in de periode van 2016 op 2017. Ook is er een groei geconstateerd in het aantal werkgeversaccounts in België van Nederlandse bedrijven en vice versa. Hier pal tegenover staat dat de goederenhandel tussen België en Nederland in de afgelopen 3 jaar juist is gedaald. Gezien de winst die hier te behalen valt, wordt op 17 april een gratis toegankelijk Crossborder evenement georganiseerd in Roosendaal. Hier kunnen ondernemers die (gaan) handelen in het buitenland zich oriënteren op de kansen, mogelijkheden en beperkingen die de overkant van de grens kent.

Grenspendel
EURES-adviseurs van UWV en VDAB ontvangen jaarlijks cijfers op het gebied van grenspendel tussen Nederland en België van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) in
België. Een grensarbeider werkt in het buitenland (buurland) en keert minimaal 1 keer per week terug naar zijn/haar woonadres. EURES Nederland heeft de cijfers tussen 2016 en 2017 vergeleken
voor Nederland en Vlaanderen. De cijfers geven een interessante tendens weer.

België naar Nederland
In totaal werkten in 2017 32.248 Belgen in Nederland, als grensarbeider, nagenoeg gelijk aan 2016. In 2017 werkten 10.652 Belgen als grensarbeider in Nederland vanuit de provincie Antwerpen. De grootste groep komt uit regio Turnhout. Vanuit West-Vlaanderen werkten 384 mensen in Nederland. In 2017 was dit 377. 1730 mensen pendelden vanuit Oost-Vlaanderen naar Nederland. In 2017 was dit 1.705.

Nederland naar België
In totaal werkten in 2017 11.757 Nederlanders in België, een lichte stijging ten aanzien van 2016. In 2016 werkten 4.204 Nederlanders in de regio Antwerpen, tegenover 4.551 in 2017. De grootste
groep is afkomstig uit Antwerpen stad (Berchem/Merksem) en de haven. 843 Nederlanders werkten in 2016 in West-Vlaanderen, tegenover 839 in 2017. De meesten werken rondom Brugge en
Kortrijk. In Oost-Vlaanderen werkten in 2016 3.225 Nederlanders, tegenover 3.541 in 2017. De meesten werkten in Gent, Eeklo en Sint-Niklaas.

Conclusie
Concluderend kunnen we zeggen dat er in 2017 een stijging van bijna 10% grenspendel vanuit Nederland naar Oost-Vlaanderen en ruim 8% richting Antwerpen heeft plaatsgevonden. Dit zijn tevens de regio’s waar de meeste Nederlanders werken. Opmerking hierbij is dat de afgelopen jaren steeds meer Vlamingen een huis in Nederland hebben gekocht, doordat de huizenprijzen in België hoger zijn dan bijvoorbeeld in Zeeuws-Vlaanderen. De grootste groep grenspendelaars is tussen de 40 en 49 jaar.

De meeste Belgische grenspendelaars (17.600) komen uit de regio Belgisch Limburg. Dit terwijl de groep grenspendelaars uit Nederland die in Belgisch Limburg werkt slechts 10% van bovengenoemd aantal bedraagt. Ook de grenspendel vanuit Antwerpen is hoog. Er is een lichte stijging ten opzichte van 2016. Kortom, de verschillen zijn groot per grensregio. Tevens ligt het aantal Belgen dat werkt in Nederland bijna 3 keer hoger dan het aantal Nederlanders in België. Dit komt voornamelijk door de vele grenspendelaars vanuit de regio’s Antwerpen en Belgisch Limburg.

Werkgeversaccounts
UWV en VDAB hebben het aantal werkgeversaccounts van buitenlandse werkgevers geïnventariseerd. Hieruit blijkt dat de afgelopen jaren meer Nederlandse werkgevers een account bij VDAB hebben aangevraagd en vice versa. In 2018 hebben meer dan 1000 Nederlandse werkgevers een VDAB-account. In 2017 kwamen er ruim 100 nieuwe aanvragen bij. Zo’n 20 Vlaamse bedrijven vroegen in 2017 een account aan op werk.nl. Bovenstaande geeft een groeiende arbeidsmobiliteit tussen Nederland en Vlaanderen aan. Meer werknemers vinden werk over de grens en meer werkgevers zijn actief op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt.

Goederenhandel
Aan de andere kant laat de grafiek in de bijlage zien dat de invoer van goederen vanuit Vlaanderen in Nederland vanaf 2014 aanzienlijk is gedaald, terwijl de uitvoer nagenoeg gelijk is gebleven. Er
valt dus nog genoeg winst te behalen op het gebied van grensoverschrijdend zakendoen tussen Nederland en Vlaanderen.

Gratis Crossborder event 17 april
In dat kader organiseert Zeeland & West-Brabant Business in samenwerking met Eures Scheldemond dit jaar, in navolging van 2017, een aantal Crossborder kennis- en netwerkevents
gericht op het primair stimuleren van ondernemen en samenwerken tussen de drie grensgebieden Zeeland, West-Brabant en Vlaanderen, maar uiteraard ook andere buurlanden. Het eerste
evenement van 2018 zal plaatsvinden op dinsdag 17 april in Roosendaal. Tijdens een avondvullend programma worden ondernemers uit zowel Nederland als België geïnformeerd over internationaal zaken doen over de grens. Aanmelden is gratis (inclusief buffet) en kan via https://www.zeelandbusiness.nl/crossborderevent-2018/

Bijlage 1: Goederenhandel Vlaanderen-Nederland 2002-2018

Bron: FLANDERS INVESTMENT & TRADE

Foto bovenaan: Marijana Pajovic

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *