Stilstaan is geen optie

overhandigingDe ontwikkeling van het Zeeuwse bedrijfsleven wordt ernstig beperkt door een aantal hardnekkige infrastructurele knelpunten. Dit zet een onwenselijke rem op de economische groei. Een snelle optimalisering van onze infrastructuur is dan ook noodzaak.’ Dit zei Neldes Hovestad, voorzitter van de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging Zeeland (BZW), op 11 november bij het overhandigen van het Deltaplan Infra Brabant-Zeeland aan gedeputeerde Harry van der Maas. Hierin pleit het bedrijfsleven onder andere voor een versnelde aanpak van zes prioriteiten op de weg, het spoor en het water in Zeeland en samenwerking in de landelijke lobby.

Zeeland kent een krachtige industrie en sterke havenbedrijven. Deze ondernemingen opereren internationaal en moeten concurreren op een wereldwijde markt. Een infrastructuur die hen in staat stelt in te spelen op groeikansen is cruciaal voor hun concurrentiepositie, en daarmee voor de Zeeuwse economie. De provincie kent echter majeure infrastructurele problemen die al veel te lang op een oplossing wachten.

Knelpunten
BZW vindt de huidige situatie ronduit onwenselijk en pleit voor een doortastende aanpak van de Zeeuwse infrastructuur. De werkgeversorganisatie geeft hiervoor een voorzet in het Deltaplan Infra Brabant-Zeeland: een kaart met een actueel overzicht van de infrastructurele knelpunten en de prioriteiten van het bedrijfsleven. Die werd op 11 november door Neldes Hovestad, voorzitter van BZW-Zeeland, overhandigd aan de Harry van der Maas gedeputeerde bij de provincie Zeeland.

Prioriteit
‘Stilstaan is geen optie’, aldus Hovestad ‘We moeten het vestigingsklimaat van Zeeland waarborgen; het creëren van een infrastructuur die voldoende doorstoom en veiligheid garandeert, is daar een essentieel onderdeel van. Investeringen moeten worden versneld en uitgebreid. Daarbij heeft het Zeeuwse bedrijfsleven zes heldere prioriteiten geformuleerd, waaronder de versnelde aanleg van de VeZa-spoorboog, capaciteitsverruiming van de N59/N256 en een stervariant op het kruispunt Sloeweg/Bernhardweg/Westerscheldetunnelweg die een onbelemmerde doorstroom tussen Goes, Gent en Walcheren garandeert.
Gezamenlijke agenda
De Zeeuwse werkgevers vragen de provincie Zeeland om intensiever samen te werken bij de aanpak van infrastructurele knelpunten. Tegelijkertijd realiseert BZW dat de verantwoordelijkheid voor veel oplossingen bij de landelijke overheid ligt. Hovestad: ‘Daarom is het van groot belang, in aanloop naar de verkiezingen van volgend jaar, samen op te trekken in de lobby naar Den Haag. De investeringsimpuls in infrastructuur moet vooral van het Rijk komen. We moeten dan ook een gezamenlijke Zeeuwse agenda formuleren en zorgen dat die een plek krijgt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

Infrakaart Noord-Brabant & Zeeland

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *