Taalakkoord Zeeland is een feestelijk feit

Op donderdag 31 januari 2019 werd het Taalakkoord Zeeland ondertekend door 5 Zeeuwse gemeenten, UWV, Leerwerkloket Zeeland, taalhuizen, taalaanbieders, werkgevers, scholen en welzijnsorganisaties. De ondertekening door ruim 15 betrokken partijen vond plaats bij ZB|Planbureau en bibliotheek van Zeeland, tevens medeondertekenaar van het taalakkoord. Het Taalakkoord Zeeland is de basis voor een succesvolle samenwerking waarbij de arbeidsmarkt in Zeeland zeker een oppepper zal krijgen!

Het Taalakkoord Zeeland is een initiatief van Leerwerkloket Zeeland, Stichting Lezen en Schrijven en de Zeeuwse taalhuizen en is tot stand gekomen als spin-off van de Werkgeversconferentie Rendement met Taal op 31 januari 2018.

Drempel verlagen
Laaggeletterdheid blijft ondanks alle inspanningen van afgelopen jaren in Nederland een grote maatschappelijke uitdaging. Het ontbreken van voldoende basisvaardigheden is een drempel om mee te doen, waardoor mensen geen werk kunnen krijgen of moeite hebben werk te behouden. Met het Taalakkoord onderschrijven de betrokken partijen het belang van taal om te kunnen participeren. Het ontbreken van (digi)taalvaardigheden werkt belemmerend. Door deze belemmering weg te nemen vergroot je de kans op arbeidsparticipatie. Maar waar begin je dan? Heel simpel, bijvoorbeeld bij de bewustwording van werkgevers. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem, die niet zichtbaar is voor elke werkgever. Door krachten te bundelen kan het bewustzijn bij werkgevers vergroot worden om aan de slag te gaan met taal op de werkvloer. Het aanbieden van een toegankelijk opleidingsaanbod dat aansluit bij de vraag van werkgevers en werknemers is al een mooie stap. Met een praktische opleiding op de werkvloer verlaag je de drempel al enorm. Dat geldt hetzelfde voor werknemers als werkzoekende. Instanties die met werkzoekende te maken hebben, zullen zich veel meer bewust moeten worden dat voldoende basisvaardigheden een eerste stap is naar werk.

Meer werkgevers zijn welkom
De participanten van Het Taalakkoord Zeeland hopen ook anderen te inspireren. Zodat alle werkzoekende en werknemers naar vermogen deel kunnen nemen aan de samenleving en arbeidsmarkt. Bij het realiseren van de ambitie om de basisvaardigheden te vergroten en drempel naar werk te verlagen, zijn meer werkgevers nodig. Gezamenlijk helpen we laaggeletterdheid sneller de wereld uit.

Bewezen terugverdieneffect
Alle betrokken partijen investeren in de aanpak én hebben hier mede profijt van. Uit onderzoek van de Sociaal Economische Raad blijkt dat investeren in de verbetering van taalvaardigheden van volwassenen niet alleen rendeert op het gebied van arbeidsproductiviteit, maar ook als het gaat om sociale participatie en gezondheid. Kortom, investeren in de basisvaardigheden betaalt zich dus aan alle kanten terug.
Wilt u zich als werkgever ook aansluiten of wilt u meer informatie?

Neem contact op met Sanne Zuijderduin: sannezuijderduin@lezenenschrijven.nl

Fotografie: Ine Dellebeke. Leer werk loket Zeeland.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *