Netwerkevent – Traas

Alex Wieland
2B connect, bedrijven & biodiversiteit
Alex Wieland

2B connect, bedrijven & biodiversiteit

De biodiversteit staat onder druk. Veel planten- en diersoorten hebben het moeilijk, zeker in een druk bevolkt land als Nederland. In natuurgebieden worden biotopen aangelegd voor bedreigde soorten, maar niet alle soorten kunnen hiervan profiteren. Bovendien liggen de natuurgebieden soms ver uit elkaar en zijn er stapstenen nodig voor uitwisseling tussen gebieden. Bedrijventerreinen kunnen hier een waardevolle functie in hebben. Ook indien er maar weinig ruimte is kan het toch heel waardevol zijn om wat te doen bij uw bedrijf. Het interregproject 2B connect heeft de laatste 4 jaar gewerkt aan het uittesten van verschillende maatregelen op 10 voorbeeldlocaties verspreid in de grensstreek Nederland-Vlaanderen. De resultaten waren verbluffend. Het blijkt dat het goed mogelijk is om als bedrijf (soms heel eenvoudig) een bijdrage te leveren aan behoud van planten en diersoorten. Een mooi voorbeeld van maatschappelijk verantwoord ondernemen.

De volgende onderwerpen komen aan bod:
Voor- en nadelen van biodiversiteit op bedrijventerreinen?
Inspirerende voorbeelden voor grote en kleine bedrijven.
Na inrichting is ook het beheer van belang.
Wat zijn de kosten?
Hoe kunt u aan de slag?

Meer informatie kunt u vinden op: https://www.2b-connect.eu/

Peter Traas
Traas
Peter Traas

Traas

Peter Traas vertelt je graag alles over Traas!
Denk hierbij aan hun visie, missie de vooruitzichten en uiteraard het nieuwe pand.

Peter Verploeg
Gemeente Terneuzen
Peter Verploeg

Gemeente Terneuzen

Peter Verploeg (Gemeente Terneuzen) is een nieuw ZB netwerklid. Hij stelt zich tijdens deze netwerkbijeenkomst even kort voor aan jullie.

Dorien de Vrieze
Traas Nature Care
Dorien de Vrieze

Traas Nature Care

Traas Nature Care is pionier op het gebied van de levering en montage van faunavoorzieningen, natuurinclusief bouwen, het uitvoeren van mitigerende maatregelen, natuureducatie, het natuurvrij maken van panden, en biologische bestrijding. Ons klantenbestand bestaat uit onder andere gemeenten, provincies, bouwbedrijven, ecologische adviesbureaus, ingenieursbureaus en de recreatiesector. Met onze expertise kunnen we voor veel projecten een waardevolle bijdrage leveren op het gebied van natuurwaarde, natuurbescherming en de bevordering van biodiversiteit. Projectleider Dorien de Vrieze neemt ons tijdens een presentatie mee in de wereld van Traas Nature Care.