Technocentrum Zeeland publiceert techniekcijfers

Op TechniekcijfersZeeland.nl publiceerde Technocentrum Zeeland onlangs het rapport “Techniek Cijfers Zeeland – Onderwijs”. Hierin zijn opleidingen in Zeeland en resultaten zoals slagingspercentages op een rij gezet.

Samengevat levert het rapport de volgende conclusies:

1. De ontgroening in Zeeland wordt steeds meer zichtbaar in het Primair Onderwijs en het Voortgezet Onderwijs. Het aantal leerlingen daalt.

2. In Zeeland zitten relatief meer jongeren op het VMBO en minder op het VWO dan landelijk het geval is.

3. Ten opzichte van Nederland kiezen er in Zeeland relatief veel jongeren voor een technische richting/technisch profiel, met uitzondering van VWO en MBO. Op het HBO is dit zelfs relatief gezien bijna het dubbele. En dat terwijl er in Zeeland slechts gekozen kan worden uit 10 verschillende technische HBO opleidingen en dit aantal landelijk op 64 ligt. Maar het percentage jongeren dat een technische richting volgt, vertoont in Zeeland bij VMBO, MBO en HBO een licht dalende lijn. Op HAVO en VWO is het percentage de laatste jaren vrij stabiel. In heel Nederland daalt VMBO, stijgt HAVO, VWO en zijn MBO en HBO al een aantal jaren vrij stabiel.

4. Er gaan steeds meer jongeren naar HAVO en VWO en minder naar VMBO. Binnen het VMBO is sprake van een dubbel verlies voor techniek omdat hier ook steeds minderen jongeren kiezen voor een technische richting. De opleiding Techniekbreed groeit snel.

5. Het deel jongeren op HAVO en VWO dat twee profielen combineert groeit, zowel landelijk als in Zeeland.

6. Op het Zeeuwse VMBO, MBO en HBO is het aandeel meisjes in de technische opleidingen laag. Voor het VMBO en het HBO is dit te verklaren door het feit dat in Zeeland bepaalde technische opleidingen die landelijk relatief veel meisjes trekken niet aangeboden worden.

7. Op HAVO en VWO is het aandeel meisjes met een technisch profiel redelijk hoog: HAVO 40% en VWO 48% (schooljaar 2009-2010). Landelijk gezien ligt dit nog iets hoger. Meisjes kiezen vooral het profiel Natuur & Gezondheid, wat mede toegang geeft tot vervolgopleidingen in de Zorg en medische sector. Gezien het lage aandeel meisjes in de technische HBO-opleidingen kan gesteld worden dat een groot deel van de meisjes met een HAVO diploma met een technisch profiel niet doorstroomt naar een technische HBO opleiding.

8. Naar alle waarschijnlijkheid stroomt in Zeeland ongeveer 40% van geslaagde VMBO-T-ers (MAVO) door naar HAVO.

9. Niet alle VMBO-ers met een technisch diploma die naar het MBO gaan, gaan ook verder in techniek. 19% (schooljaar 2009/2010) kiest voor een andere sector. Aan de andere kant zijn er ook VMBO-ers met een niet technisch diploma die wel kiezen voor techniek. Per saldo levert dit een “winst” op in aantallen leerlingen. In Zeeland is de doorstroom VMBO Techniek – MBO Techniek hoger dan landelijk het geval is.

10. In 2009-2010 behaalden in Zeeland 1.170 leerlingen aan het VO een diploma met een technische richting/profiel. Dit is 6% meer dan het aantal gediplomeerden in schooljaar 2006-2007

In 2010 behaalden in Zeeland 945 studenten een technisch MBO diploma (BOL+BBL, alle niveaus). Dit is 9% meer dan het aantal gediplomeerden in 2006-2007.

In 2009 behaalden in Zeeland 215 studenten een technisch HBO diploma (voltijd, deeltijd + duaal). Dit is 2% minder dan het aantal gediplomeerden in 2006-2007.

Het rapport “Techniek Cijfers Zeeland – Onderwijs is hier te downloaden: TOC 2011 TCZ def 0611

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.