Thuiszitten slecht voor motivatie en zelfvertrouwen

Zeeuwse werkgevers met langdurig zieke werknemers kunnen sinds dit jaar een beroep doen op De Bethode in Goes. Dit is het detacherings- en re-integratiebedrijf van De Betho. Dit werkbedrijf van de gemeenten op de Bevelanden en Tholen is gespecialiseerd in het beste uit mensen halen. De kennis en ervaring uit de afgelopen zestig jaar komen samen in deze nieuwe vorm van dienstverlening. “Wij kunnen werkgevers én hun zieke werknemer optimaal begeleiden. Eigenlijk al vanaf zes weken, als de eerste melding naar het UWV moet.”

Willem van Herpen is arbeidsbemiddelaar bij De Bethode en gespecialiseerd in reintegratie 1e en 2e spoor. “Een langdurig zieke werknemer is een behoorlijke kostenpost voor werkgevers. Daarnaast vergt de administratieve rompslomp flink wat aandacht. Met name voor de kleinere mkb-bedrijven is het lastig om dit allemaal in goede banen te leiden. Wij nemen dat graag over en zorgen ervoor dat alle dossiers op orde zijn.”

Vanachter de geraniums
De aanpak van De Bethode is gericht op het beperken van de loon- en reintegratiekosten voor de werkgever. “Belangrijk is dat de zieke werknemer zo kort mogelijk thuis zit, want lang thuiszitten, gaat ten koste van de motivatie en het zelfvertrouwen. Wij kunnen mensen, indien er nog medisch gezien nog mogelijkheden zijn om te werken, maar niet meer in de eigen functie of bij het eigen
bedrijf, binnen 48 uur vanachter de geraniums halen. Zij kunnen direct aan de slag met een re-integratietraject bij een van onze bedrijven, bijvoorbeeld bij het verpakkings- en montagebedrijf of in het schoonmaakbedrijf”, legt Van Herpen uit. Gelet op de aard van deze werkzaamheden, richt De Bethode zich op de re-integratie van medewerkers tot en met mbo-niveau.

Observeren en rapporteren
Alle activiteiten zijn erop gericht om inzicht te verkrijgen in de werknemer en de (mogelijk) nog te nemen stappen richting actieve en structurele deelname aan het reguliere arbeidsproces. “Vanuit de aard van ons bedrijf zijn we natuurlijk gewend om werknemers op de werkvloer te observeren. Zo kunnen we vaststellen wat iemand nodig heeft om uiteindelijk te kunnen doorstromen naar werk. Dit leggen we vast in een realistisch trajectplan.” Werkgevers worden nadrukkelijk bij het traject betrokken. Ze ontvangen regelmatig rapportages over de voortgang. “Wettelijk zijn werkgevers verplicht één keer per zes weken contact te hebben met een zieke werknemer. Wij streven naar een contactmoment iedere drie weken. Zo leren we de medewerker goed kennen en zetten we sterk in op activering.”

Zeeuws breed
De Bethode voert de aanpak re-integratie 2e spoor uit in overleg met de betrokken bedrijfsarts, soms de arbeidsdeskundige van het UWV en andere betrokken partijen. De dienstverlening wordt in de hele provincie aangeboden dus ook in Zeeuws- Vlaanderen, Walcheren en Schouwen-Duiveland.

Tekst: Caroline Houmes
Foto: Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.