Toename WW-uitkeringen, kansen in transport en logistiek

Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in november 2020 met 4% toe ten opzichte van een maand eerder. Ook op jaarbasis was er sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen. Ondanks dat de sector transport en logistiek sterk getroffen werd door de coronacrisis biedt deze sector nog altijd goede kansen op werk.

Aantal WW-uitkeringen toegenomen
Eind november 2020 telde de provincie Zeeland 4.700 WW-uitkeringen. Dat was 2,4% van de beroepsbevolking en dat percentage lag lager dan het landelijke WW-percentage van 3,0%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in november met 4% toe ten opzichte van een maand eerder, vooral door toename van het aantal WW-uitkeringen vanuit de horeca. Ten opzichte van november 2019 lag het aantal WW-uitkeringen in Zeeland in november 2020 28% hoger. Op landelijk niveau nam het aantal WW-uitkeringen op jaarbasis eveneens toe, de stijging bedroeg 21%.

Transport en logistiek fors geraakt door coronacrisis
De sector transport en logistiek werd zwaar getroffen door alle maatregelen die genomen werden om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Tussen februari en juli 2020 nam het aantal werknemersbanen op landelijk niveau met 2% af. Vooral het aantal flexibele banen (oproep- en uitzendcontracten) daalde. De grootste krimp kwam (door de opgelegde reisbeperkingen) voor rekening van het personenvervoer (bus- en taxichauffeurs, treinmachinisten). Ook in de logistieke diensten ging werk verloren[1]. Wat de exacte invloed van de lockdown, die op 14 december 2020 werd afgekondigd, op de sector transport en logistiek zal zijn, is echter afwachten.

Het aantal WW-uitkeringen vanuit beroepen in de transport en logistiek nam in Zeeland in de periode van febuari 2020 tot en met mei 2020 fors toe, met 54%. Ter vergelijking: het totale aantal WW-uitkeringen over alle beroepsklassen gezamenlijk steeg in Zeeland in dezelfde periode met 28%. In de zomerperiode van 2020 liet het aantal WW-uitkeringen vanuit de transport- en logistiekberoepen in Zeeland een stabilisatie zien, om vanaf augustus 2020 een duidelijke daling in te zetten. In november 2020 lag het aantal WW-uitkeringen voor transport- en logistiekberoepen echter nog altijd 51% hoger dan een jaar geleden in november 2019.

Binnen de transport- en logistiekberoepen werden de meeste WW-uitkeringen in Zeeland verstrekt aan chauffeurs (taxi, vrachtwagen, bestelwagen, heftruck) en magazijnmedewerkers. In vergelijking met november 2019 was van deze top 5 het aantal WW-uitkeringen aan taxichauffeurs het meest toegenomen (+141%).

[1] https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/sector/transport-logistiek/

Nog altijd krapte in transport- en logistiekberoepen
Ondanks de impact van het coronavirus op de transport en logistiek was er in het derde kwartaal van 2020 in Zeeland nog altijd sprake van krapte op de arbeidsmarkt. Dit gold echter niet voor alle functies. Zo was de arbeidsmarkt voor vrachtwagenchauffeurs zeer krap (meer vacatures dan werkzoekenden), maar voor heftruckchauffeurs gemiddeld (vacatures en werkzoekenden met elkaar in evenwicht) en voor taxichauffeurs zeer ruim (meer werkzoekenden dan vacatures).

Volop kansen in transport- en logistiekberoepen
Ondanks dat de sector transport en logistiek sterk getroffen is door de coronacrisis, zijn er binnen deze sector nog altijd beroepen die goede kansen op werk bieden. De lijst Kansrijke beroepen[1] die onlangs door UWV gepubliceerd werd, noemt onder andere magazijnchefs en transportplanners als beroepen met goede perspectieven op werk. Ook voor vrachtwagenchauffeurs zijn er goede kansen op werk. Om te voorzien in het nijpende tekort aan vrachtwagenchauffeurs, werken UWV en acht Zeeuwse werkgevers nauw samen in een wervings- en scholingstraject voor vrachtwagenchauffeurs. Er worden zowel geschoolde als ongeschoolde chauffeurs geworven, die worden voorgesteld bij de aangesloten werkgevers. Na een positief gesprek bij en een baangarantie van de werkgever wordt een chauffeursopleiding ingekocht. Na het behalen van de gevraagde rijbewijzen kan de werkzoekende gelijk starten als chauffeur. Door de inzet van dit traject komen ook de ervaren vrachtwagenchauffeurs eerder bij UWV en werkgevers in beeld.

[1] https://www.werk.nl/arbeidsmarktinformatie/beroep/kansrijke-beroepen/

Bron: persbericht per mail
17-12-2020

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *