Trainen is een middel, geen doel

“Het trainen van management en medewerkers is alleen zinvol als vooraf duidelijke doelen gesteld worden en afspraken worden gemaakt over het borgen van de kennis. Doe je dit niet, dan is het rendement van een opleiding gering, misschien wel té gering.”

Mirjam de Ruijsscher en Salina Plasschaert zijn trainer/coach bij advies- en organisatiebureau AanZet Consultancy; een professioneel en toonaangevend bureau gericht op veranderkunde, trainingen en business events. Ze zijn actief in Nederland en België. Zij signaleren dat de houding van werkgevers ten opzichte van opleidingen en trainingen sterk veranderd is. “Na de crisis zijn werkgevers kritischer gaan kijken naar de kosten en het rendement. Trainingen zelf zijn al een behoorlijke kostenpost en daar komt nog een ‘vrije dag’ voor de medewerker bij. Terecht dat hier serieus naar gekeken wordt.”

Rendement
Mirjam en Salina schetsen een scenario dat veel mensen bekend zal voor komen. “Je komt enthousiast terug van een cursusdag. De energie is bij wijze van spreken nog voelbaar. Maar eenmaal terug op het werk word je opgeslokt door de dagelijkse gang van zaken en blijkt het implementeren van hetgeen je geleerd hebt, behoorlijk lastig. Het rendement van een dergelijke cursusdag is beperkt. Natuurlijk, steek je er altijd iets van op, maar je kunt er meer uithalen.” Om die reden pleiten beide dames voor een structurele en goeddoordachte aanpak van trainingen en opleidingen.

Gestructureerde aanpak
Dit betekent dat vooraf goed moet worden nagedacht over welke competenties ontwikkeld dienen te worden en hoe. En dat niet alleen. In de voorbereiding van een opleidingstraject is het ook zaak om na te denken over de implementatie van de nieuwe kennis. “Wij maken opleidingen op maat. De stof sluit met andere woorden naadloos aan bij de organisatie. En bij de deelnemers, want iedereen is anders. Er zijn geen standaardoplossingen. Neem het voeren van een verkoopgesprek. Een extroverte collega zal dat anders aanpakken dan iemand die introvert is. Ze kunnen allebei succesvolle verkopers zijn, zolang ze maar zichzelf kunnen blijven. Dat is iets waar wij nadrukkelijk op sturen: aansluiten bij bestaande kwaliteiten en die versterken. Verder maken we steevast afspraken over het vervolg. We bieden bijvoorbeeld coaching aan of plannen na een aantal weken een vervolggesprek.”

Maatwerk
Structureel trainen is in de ogen van Mirjam en Salina een slimme keuze. “Ook als het goed gaat kan een training zinvol zijn. De ontwikkelingen gaan zo snel. Is iedereen nog bij? Bovendien, niets is zo makkelijk als ervaring, maar tegelijkertijd kan het ook je valkuil zijn. Het is belangrijk dat mensen blijven openstaan voor verandering.” Idealiter vindt coaching op de werkvloer plaats. “Je werkt dan binnen de context van het bedrijf. En als de leidinggevende er dan ook nog bij is, kun je écht stappen maken en de kennis verankeren.”

Tekst: Caroline Houmes
Foto: Jan de Carpentier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.