Transitie team Zeeland: Grenzeloos Zeeuws Netwerk

Mirjam Vreeke-Reijnierse (37) werkt bij de Zorggroep Ter Weel en zit in het eerste Transitie Team Zeeland (TTZ). Samen met 13 andere talentvolle Zeeuwse werknemers neemt ze hieraan deel om samen een uniek Zeeuws netwerk te gaan vormen. Via een intensieve route.

“We werken aan persoonlijke ontwikkeling, organisatieontwikkeling en positieontwikkeling. Met ons team zijn we een week naar Gambia geweest. Echt niet voor vakantie. Daar hebben we samen met het ministerie van toerisme gekeken naar verbeter-punten. Onze ervaring naast de hunne. We hebben overnacht bij de plaatselijke bevolking, om zo een kijkje te nemen in het leven van de Gambianen. Tijdens deze ervaringen leer je elkaar goed kennen.“

In de meeste gevallen betaalt de werkgever van de leden de opleiding. Die krijgt er wel wat voor terug. Mirjam: “In maart hebben alle TTZ-bedrijven ons een vraagstuk voorgelegd. In groepen van vier of vijf gaan we daarmee aan de slag. Ik praat mee over de vraagstukken van Kloosterboer, de Rabobank en de Roompot en verduidelijk ik de vraag van Ter Weel. Grenzen vervagen, zowel aardrijkskundig als inhoudelijk. Zo kunnen we ook sterke signalen geven aan de overheid, bedrijven en andere initiatieven in Zeeland. We hebben alle vier de bedrijven bezocht en gesprekken gevoerd met directie en het personeel over de vraagstukken. Mooi om een kijkje te nemen in de andere bedrijven. We krijgen dan echt het gevoel dat we wat kunnen betekenen voor Zeeland. Ook omdat we elkaar steeds beter leren kennen. Wat ons bijvoorbeeld opvalt is dat Zeeuwen helemaal niet zo makkelijk samenwerken. En daar willen wij een goed voorbeeld voor zijn.”

Het Transitie Team Zeeland is een leiderschaps/ontwikkelings programma met deelnemers uit verschillende bedrijven en functies. Het doel is binnen Zeeland de samenwerking tussen bedrijven, overheden en organisaties te versterken. Steeds in oktober start een nieuwe groep die dan een jaar lang met elkaar optrekt en samenwerkt aan praktijkuitdagingen. Na 10 jaar ontstaat er een hecht netwerk waarvan de leden elkaar moeiteloos kunnen aanvullen. De droom is dat er dan in ieder Zeeuws bedrijf een ZTT lid zit.

Tekst: Bert van Leerdam

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *