Transportsector in de lift

Tiny
Joost de Maat

Tekst: Liesbet Mallekoote | Fotografie: Marijana Pajovic

Het gaat goed met de transportsector in Zeeland. Net als in de rest van Nederland profiteren de transporteurs van de groeiende economie. Maar er liggen ook alweer gevaren op de loer, als gevolg van stijgende kosten en nog steeds dalende prijzen. “We moeten goed met elkaar in gesprek blijven en een eerlijk verhaal vertellen”, vindt Joost de Maat van Transport en Logistiek Nederland, regio Zeeland.

De Nederlandse transportsector heeft de afgelopen jaren kunnen profiteren van de aantrekkende economie. Verhuizers doen het goed dankzij een woningmarkt die, na jaren stilstand, weer volop in beweging is. Ook vervoerders van bloemen en planten merken dat het economisch klimaat is verbeterd. En in Zeeland constateren vervoerders dat er weer meer vracht door de Zeeuwse havens passeert.

Brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN) concludeert op basis van onderzoek onder haar leden dat zowel de bedrijvigheid als de omzet is toegenomen. De winst bereikte vorig jaar zelfs het hoogste niveau in vijf jaar tijd. Het aantal faillissementen van transportbedrijven is in 2015 met 30 procent sterk afgenomen ten opzichte van 2014 en kwam uit op 244. En dat niet alleen: er is ook een aantal bedrijven bijgekomen.

Vriendelijker

Joost de Maat, voorzitter van het regiobestuur Zeeland van TLN, merkt om zich heen dat de transportsector ook in Zeeland weer in de lift zit. “De aanvragen voor transport nemen toe en de volumes ook.” Hij ziet groei over de gehele linie: “Het stukgoed neemt toe, net als het containervervoer. Wat betreft eten en drinken zie je door de economische groei een verschuiving van de supermarkten naar de luxere horeca. Alles wordt wat vriendelijker, zowel binnen Nederland als Europees: ook van en naar de havens zijn er weer meer vervoersbewegingen.”

Over het algemeen ziet transporterend Nederland 2016 met vertrouwen tegemoet. De overgrote meerderheid rekent op een jaar dat minstens zo goed wordt als 2015. Met name een hogere bouwproductie, maar ook toenemende retail-verkopen en industriële productie zorgen voor een groei van de wegtransportvolumes, waar met name het binnenlandse vervoer van profiteert. Dat betekent dat de grootste groei in de transportsector voor rekening komt van het goederenvervoer over de weg. Naar verwachting van het Economisch Bureau van de bank ABN/AMRO komt die groei in 2016 uit op 2,25 procent.

Kilometerheffing

Een minpuntje in al die positieve geluiden is dat vrachtwagens van meer dan 3,5 ton met ingang van 1 april kilometerheffing moeten betalen op de Belgische snelwegen. De drie regio’s Wallonië, Vlaanderen en Brussel mogen elk hun eigen tarief bepalen, dat via een kastje in de vrachtwagen automatisch wordt afgeschreven. Een maatregel die vrachtvervoerders opnieuw ten onrechte op kosten jaagt, vindt De Maat: “Die kilometerheffing wordt ingevoerd met de bedoeling de file-druk in België te verminderen, terwijl vrachtwagens maar een klein deel van het fileleed voor hun rekening nemen. Je ziet op de weg veel meer personenauto’s dan vrachtwagens, maar de kosten worden bij het vrachtvervoer gelegd. Dat is landelijk gezien een extra last van 60 miljoen euro voor de transportsector.”

Die kosten doorberekenen aan de klant, zoals de Vlaamse tak van Transport en Logistiek onlangs al aankondigde te willen doen, ligt nog niet zo eenvoudig. Ondanks de groeiende economie staan de prijzen in de transportsector nog steeds onder druk. Driekwart van de Nederlandse transportondernemers is ontevreden over de berekende prijzen. Hoewel de volumes groeiden, daalden de tarieven in de eerste drie kwartalen van 2015. Het wegvervoer is een zeer competitieve markt, waarbij verladers relatief veel prijsmacht hebben.

De Maat hamert erop dat transporteurs eerlijk moeten zijn over kosten en prijzen en duidelijk communiceren met hun klanten. “De marges zijn minimaal. Transport is altijd een sluitpost op de begroting en mag niet te veel kosten. Maar als de transporteurs niets meer vervoeren, gaan we met z’n allen failliet. Wij hebben de klant nodig, maar andersom hij ons ook: de klant wil zijn spullen op tijd afgeleverd hebben. Daarom moeten we in gesprek blijven, open kaart spelen over kosten en tarieven en elke prijsverhoging goed communiceren.”

Innoveren

Nederland heeft internationaal gezien een sterke positie in transport en logistiek. Om die positie te behouden moeten bedrijven kunnen innoveren en investeren, in schonere en zuinigere vrachtwagens en in digitalisering. Vervoerders worden steeds meer ketenregisseurs, die het hele logistieke proces overnemen. Voor een succesvolle omslag zijn investeringen in materieel, mensen en ICT noodzakelijk.

Door de aanhoudende prijsdruk vreest Transport en Logistiek Nederland dat bedrijven niet voldoende financiële ruimte hebben om te kunnen investeren in de toekomst. “Daarnaast staan de banken nog steeds niet te trappelen om geld te verstrekken”, zegt De Maat. “Dat zou wel wat soepeler mogen. Ik zie dat vervoerders graag willen investeren in schone en zuinige technologie, sneller hun vrachtwagens inruilen om te voldoen aan de wens van de overheid om schoner te rijden. Iets meer medewerking van de banken zou dan niet misstaan.”

Zo blijft de transportsector nu eenmaal afhankelijk van factoren waar ze weinig invloed op heeft, zoals overheidsmaatregelen in binnen- en buitenland en de prijs van olie: een belangrijkste kostenpost voor de vervoerders. “De dieselprijs is op het moment laag en dat is gunstig, maar de lonen stijgen weer, dus dat zijn weer meer kosten.” Ondanks die kanttekeningen is De Maat positief gestemd over de vooruitzichten. “Je hoort alweer mensen roepen dat er een nieuwe recessie aankomt, maar dat is heel gevaarlijk. We zitten nu in de stroom naar boven en moeten dat proberen vast te houden.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.