Van produceren naar managen van communicatie

Grote maatschappelijke trends veranderen het communicatievak drastisch. Individualisering, erosie van het publieke vertrouwen door de crisis, digitalisering, organisaties in netwerken en onthiërarchisering: het hedendaagse communicatievak stelt andere eisen aan de communicatieprofessional. Volgens Manon Veroude, zelfstandig communicatieadviseur in Middelburg, is het niet langer het ‘zenden’ belangrijk maar het bouwen aan relaties.

Sandra de Blaeij van C-idee Communicatie in Kapelle signaleert een duidelijke verschuiving van offline naar online communicatie. “Aan de mix van middelen is een breed scala van kanalen toegevoegd. Denk aan websites maar ook aan social media als Facebook, Twitter en YouTube. Bedrijven zien de komst van social media een mogelijkheid tot het bezuinigen op drukwerk. Maar online media is geen vervanging. Gedrukte boodschappen blijven bestaan, echter veel meer in relatie tot online communicatie. Denk bijvoorbeeld aan ‘papieren’ verwijzingen naar YouTube.”

Volwassen geworden
Manon beaamt dit en wijst daarbij op de noodzaak van een goed werkende communicatieafdeling. “Deze afdeling heeft meer en meer een coördinerende rol. Idealiter loopt alle communicatie eerst langs deze afdeling. Hier kan de eenheid bewaakt worden. Dat is bijzonder belangrijk, zeker nu steeds meer werknemers op steeds meer manieren communiceren met, over en namens de organisatie.” Haar ervaring is dat de afdeling communicatie in de afgelopen jaren volwassen is geworden. “Vroeger vormde deze afdeling het sluitstuk. Nu praat de communicatieadviseur van meet af aan mee over belangrijke besluiten en over de manier waarop deze intern of extern worden gecommuniceerd.”

Netwerk
Meer dan ooit werken organisaties in netwerken. Het is belangrijk te investeren in goede relaties, met werknemers, afnemers, overheid, burgers en media. Hier moet een consequente boodschap onder liggen. Manon noemt als voorbeeld een overheidsorganisatie waar alle medewerkers getraind worden om met social media om te gaan. “Door medewerkers te stimuleren actief te zijn op Facebook of Twitter en door hen daarbij te begeleiden, maak je van je eigen medewerkers ambassadeurs die op een positieve manier een inkijkje geven in jouw organisatie. Ook met het oog op arbeidsmarktcommunicatie kan dit bijzonder effectief zijn.” Sandra wijst daarbij op de noodzaak om te volgen wat er over en weer over je organisatie geschreven wordt. “Mediawatching is veel meer dan het uitknippen van krantenknipsels. Op negatieve berichten over je bedrijf kun je op social media direct reageren. Die kans moet je grijpen anders gaat de negatieve tendens een eigen leven leiden.”

Manager van communicatie
Door de toenemende digitalisering en het toenemende gebruik van social media, verdwijnt de hiërarchie. Wat ontstaat is een communicatieve organisatie waarin iedereen communiceert en direct met de omgeving in contact staat. Deze omgeving geeft vervolgens zelf betekenis aan het handelen van die organisaties. Sandra en Manon zijn het erover eens dat de hedendaagse communicatieadviseur daardoor in toenemende mate manager wordt van de communicatie van anderen.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.