Verbeteren concurrentiepositie Zeeland

ZB_TBI_ruden riemensImpuls voor logistieke projecten

 

De Provincie Zeeland trekt 60.000 euro uit om drie logistieke projecten van NV Economische Impuls Zeeland (Impuls) te ondersteunen die de Zeeuwse economie helpen vernieuwen en versterken. Waarom is gekozen voor deze projecten en wat leveren ze op? Dick ten Voorde, algemeen directeur van Impuls, licht het toe: “Uiteindelijk gaat het om het verbeteren van de concurrentiepositie van Zeeland.”

“De drie projecten waarin de Provincie investeert, gaan allemaal over duurzamer werken door onnodige logistieke bewegingen tot een minimum te beperken. Zo is papierloos varen gerealiseerd: binnenvaart tankschepen kunnen hun komst voortaan vooraf digitaal aanmelden. Daarmee wordt een enorme efficiencyslag gemaakt: het afmeren en laden en lossen van de schepen kan goed op elkaar worden afgestemd. In plaats van nodeloos liggen wachten kan een schip nu bijvoorbeeld iets langzamer gaan varen, wat brandstof bespaart. En de kades worden optimaler gebruikt.”

Miljoenenbesparing
“Het gaat hierbij om een meervoudige miljoenenbesparing. Inmiddels maken meer dan duizend schepen gebruik van dit systeem. Het is ook niet voor niets dat het Havenbedrijf Rotterdam interesse heeft getoond en dit systeem ook gaat implementeren. Verder komt er een Zeeuws Kenniscentrum Logistiek (www.zeeuwskenniscentrumlogistiek.nl), waarin een groot aantal bedrijven, overheden en onderwijsinstellingen gaan samenwerken. Hun kennis moet zich daar bundelen én het moet een broedplaats worden voor nieuwe ideeën, die logistieke oplossingen naar een hoger plan tillen.”

Ladingstromen
“Tot slot hebben we nog de samenwerking in de Kanaalzone voor het bundelen van lading. Veel bedrijven in dit gebied hebben grote ladingstromen. Dit regelen ze ieder voor zich. Maar het effect daarvan is dat schepen of treinen niet altijd vol zitten. Of dat er tien vrachtwagens dezelfde kant oprijden, terwijl vervoer over het water goedkoper was geweest. Het is niet alleen slimmer, maar ook duurzamer om al die ladingen samen als één stroom te zien. Maar dan moeten bedrijven wel bereid zijn om hierover openheid van zaken te geven. Het gaat hier dus vooral om vertrouwen. Vooralsnog verkennen we nu de mogelijkheden in Zeeuws-Vlaanderen.”

Financiële impuls
“Voor al deze voorbeelden geldt: de spin off van de projecten is vele malen groter dan de investering. Toch is zo’n financiële impuls van de Provincie noodzakelijk bij plannen die niet vanzelf van de grond komen. Papierloos varen was er zonder de duw van Impuls niet gekomen. Dat zien we ook als onze rol: zoveel mogelijk goede ideeën beoordelen en inschatten wat haalbaar is. Daarna partijen om de tafel krijgen en op zoek gaan naar het benodigde geld. Want aan alle projecten heeft ook het bedrijfsleven flink bijgedragen.“

Tot slot merkt Dick ten Voorde op: “Niet alle investeringen leveren meteen nieuwe werkgelegenheid op. Maar door het bedrijfsleven te laten innoveren, houd je je concurrentiepositie sterk en de economie gezond. Op de lange termijn zijn dit soort investeringen onontbeerlijk.”

 

Tekst: Marjolijn Bergmann
Fotografie: Ruden Riemens

 

 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.