Verdere stijging WW-uitkeringen Zeeland, forse toename onder jongeren

De coronacrisis heeft in april duidelijk zijn weerslag op de arbeidsmarkt. UWV verstrekte in deze maand landelijk gezien 292.100 WW-uitkeringen, een stijging van 17% ten opzichte van maart 2020. De provincie Zeeland telde eind april 2020 5.100 WW-uitkeringen, oftewel een toename van 800 vergeleken met vorige maand. Daarmee is de procentuele stijging in deze periode (20%) sterker dan landelijk (17%). Vooral onder jongeren is een relatief sterke stijging zichtbaar, terwijl de toename onder 50-plussers vooralsnog beperkt blijft.

Aantal WW-uitkeringen in Zeeland neemt verder toe
Eind april 2020 telde de provincie Zeeland 5.100 WW-uitkeringen. Dat is 2,6% van de Zeelandse beroepsbevolking, wat lager is dan het landelijke WW-percentage van 3,2%. Het aantal WW-uitkeringen in Zeeland nam in april toe met 800 uitkeringen (20%) ten opzichte van vorige maand. Daarmee zet de toename van het aantal WW-uitkeringen in Zeeland zich voort, volgend op een stijging van 5% in maart (ten opzichte van februari). In april was er voor het eerst sinds lange tijd ook weer sprake van een stijging ten opzichte van een jaar geleden. Vergeleken met april 2019 is het aantal WW-uitkeringen in Zeeland een jaar later toegenomen met 700 (15%). In Nederland was de toename in diezelfde periode iets minder sterk.

Stijging onder jongeren tot 27 jaar relatief sterk
Naar leeftijd zijn er grote verschillen zichtbaar in de ontwikkeling van het aantal WW-uitkeringen in de afgelopen maand. Hoewel er in Zeeland in april 2020 sprake was van een toename in alle leeftijdscategorieën, steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar relatief het sterkst. In die leeftijdsgroep nam het aantal WW-uitkeringen in april 2020 toe met 67% tot 700, ten opzichte van maart 2020. Vergeleken met februari 2020 was er in april 2020 zelfs sprake van meer dan een verdubbeling en steeg het aantal WW-uitkeringen onder jongeren met 400 (101%).

Sinds het begin van de coronacrisis nam het aantal uitkeringen vooral toe vanuit de horeca en de uitzendbedrijven. Deze sectoren zagen hun werkzaamheden (zo goed als) stil komen te liggen door de uitbraak van het coronavirus en de ‘intelligente lockdown’. In deze sectoren zijn veel jongeren werkzaam. Doordat jongeren ook vaak een flexibel contract hebben, verliezen zij in tijden van economische neergang vaak als eerste hun baan.

Toename onder 50-plussers het kleinst
De procentuele stijging onder jongeren staat in contrast met de toename onder 27-50-jarigen en 50-plussers. In die leeftijdscategorieën nam het aantal WW-uitkeringen in april 2020 in Zeeland toe met respectievelijk 300 (18%) en 200 (11%), ten opzichte van maart 2020.

De stijging van WW-uitkeringen onder 50-plussers in Zeeland blijft daarmee vooralsnog relatief beperkt. In tegenstelling tot jongeren hebben oudere werknemers vaker een contract voor onbepaalde tijd, waardoor zij minder snel hun baan verliezen dan werknemers met een tijdelijk dienstverband. Daarnaast heeft de NOW-regeling een dempende werking op het aantal WW-uitkeringen, omdat bedrijven met meer dan 20 procent omzetverlies de loonkosten tot een maximum van 90% (in geval van 100% omzetverlies) gecompenseerd krijgen. Op deze manier proberen bedrijven het personeel zoveel mogelijk te behouden. De NOW-regeling is er voor bedrijven en hun werknemers ongeacht leeftijd, maar omdat oudere werknemers vaker een vast contract hebben, valt de stijging van het aantal WW-uitkeringen onder 50-plussers mogelijk lager uit.

Aandeel jongeren in WW stijgt
Door de relatief sterke stijging van het aantal WW-uitkeringen onder jongeren tot 27 jaar, neemt ook het aandeel van die leeftijdscategorie toe in het totale aantal WW-uitkeringen. In april 2020 werd 14% van de WW-uitkeringen in Zeeland verstrekt aan jongeren tot 27 jaar. In maart 2020 was dat aandeel nog 10% en in februari 2020 9%.

Bron: UWV (persbericht per mail)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *