Verdubbeling Westerscheldetunnelweg in Zeeuws-Vlaanderen officieel gestart

Op donderdag 15 september 2011 zijn de werkzaamheden voor de verdubbeling van het Zeeuws-Vlaamse deel van de Westerscheldetunnelweg officieel gestart. Harald Schoenmakers, algemeen directeur N.V. Westerscheldetunnel en Eric de Ruijsscher, algemeen directeur van H4A, verrichtten de officiële starthandeling door symbolisch de gouden schakels met elkaar te verbinden.

Zo’n 35 aanwezigen hielpen een vrachtwagen vol zand leeg te scheppen. Daarbij ontdekten zij een schatkist met daarin een ketting met gouden schakels. De schakels staan symbool voor de nieuwe wegwerkzaamheden die de komende jaren worden uitgevoerd in het zuiden van Zeeland. Het opwaarderen van de infrastructuur zal de bereikbaarheid, doorstroming en veiligheid op de Zeeuwse wegen te goede komen.
De verdubbeling van de Westerscheldetunnelweg is het eerste project dat is gestart en zal worden opgeleverd. In Zeeuws-Vlaanderen sluit deze weg aan op de toekomstige toeleidende weg naar de Sluiskiltunnel. De Sluiskiltunnel zorgt voor een optimale verbinding tussen Oost- en West-Zeeuws-Vlaanderen. Zeker als straks ook de N61 (Hoek-Biervliet) en de N62 (Tractaatweg) worden geoptimaliseerd naar een stroomweg met 2×2 rijstroken. Op Zuid-Beveland sluit de Westerscheldetunnelweg aan op de N62 (Sloeweg). Ook deze weg wordt in de toekomst verbreed met als doel de doorstroming, capaciteit en de veiligheid te verbeteren.

Sinds de opening van de Westerscheldetunnel in 2003 is het verkeersaanbod in de tunnel en op de toeleidende wegen sterk toegenomen. Met het oog op een betere doorstroming is besloten om als eerste de Westerscheldetunnelweg op te waarderen van een enkelbaans autoweg naar een regionale stroomweg met 2×2 rijstroken. Dit gebeurt in een aantal fasen. Fase één, de aanleg van een extra brug over de Paardengatsche watergang, is begin 2009  afgerond. De verdubbeling van de brug over kabels en leidingen op het zuidelijk tracé, fase twee, is sinds juli 2010 klaar. De fasen drie en vier bestaan uit de verdubbeling van de wegen aan de noord- en zuidzijde van de tunnel. In juni van dit jaar was de opening van de verdubbelde weg aan de noordzijde, het stuk tussen de tunnel en het Tolplein. De verwachting is dat de werkzaamheden aan tracé Zuid medio volgend jaar zijn afgerond.

Het wegvak vanaf de kruising Herbert H. Dowweg tot vlak voor de ongelijkvloerse kruising met de Binnendijk wordt verdubbeld. Hier sluit de weg in de toekomst aan op de nieuwe weg naar de Sluiskiltunnel. Er is gestart met de grondwerkzaamheden die nodig zijn om de weg te kunnen verbreden, zoals het aanbrengen van de wegfundering en asfalt. Pas volgend voorjaar zullen het wegvak vanaf de tunnel en ook de aansluitingen met de Herbert H. Dowweg van een nieuwe toplaag asfalt worden voorzien. Aannemer H4A uit Sas van Gent voert het project uit.

Het verkeer kan tijdens de werkzaamheden te maken krijgen met een snelheidsbeperking. Ook staan een aantal weekendafsluitingen gepland. Zo is de tunnelweg in Zeeuws-Vlaanderen vanaf vrijdag 30 september 21.00 uur tot maandag 3 oktober 05.00 uur in beide richtingen afgesloten voor verkeer. Ook geldt vanaf 5 september tot en met eind van het jaar een breedtebeperking voor transport breder dan 2,8 meter in de richting van Zeeuws-Vlaanderen. Vanaf 1 november geldt deze breedtebeperking voor beide richtingen. Er zullen omleidingsroutes worden aangegeven. De Westerscheldetunnel wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten en blijft in beide richtingen volledig beschikbaar.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.