Verkenning Floriade 2022 in Zuidwest Nederland

De Floriade in Zuidwest Nederland moet het karakter krijgen van een DeltaFloriade met veel aandacht voor tuinbouw, maar ook voor water, innovaties, duurzaamheid en gezondheid. Dat staat in een verkenning (PDF 7,91mb) waarin de mogelijkheden zijn onderzocht om in 2022 een Floriade te organiseren in Zuidwest Nederland . De verkenning is uitgevoerd in opdracht van de gemeenten Tholen en Bergen op Zoom en de provincies Zeeland en Noord-Brabant.

De organisatie van een Floriade in 2022 wordt kansrijk geacht omdat het grote (economische) voordelen en kansen voor Zuidwest Nederland biedt. De totale kosten voor de organisatie van de Floriade worden globaal geschat op 130 tot 135 miljoen euro. Een fors deel van dit bedrag kan worden terugverdiend via diverse opbrengsten. De totale bijdrage van overheid en bedrijfsleven is naar verwachting tussen de 40 en 60 miljoen euro. Verwacht wordt dat de economische spin-off minimaal 300 tot 400 miljoen euro zal zijn. Daarnaast zijn er voordelen zoals het verbeteren van het investeringsklimaat en de infrastructuur, het versterken van de kwaliteit van landschap en natuur en het stimuleren van toerisme. Het financiële effect daarvan zal vooral in de regio West-Brabant en de provincie Zeeland zichtbaar zijn.

Met de verkenning wilden de initiatiefnemers achterhalen welk concept voor een Floriade in Zuidwest Nederland het beste zou bijdragen aan het realiseren van allerlei regionale doelen. De Floriade moet immers als vliegwiel kunnen fungeren voor onder meer de economische en toeristische ontwikkeling van de regio in de komende decennia. Ook de locatie en de financiële haalbaarheid speelden bij de verkenning een belangrijke rol.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.