Kennisdeling: Verplicht pensioenfonds voor ZZP’ers

Als u ondernemer bent kan het u niet zijn ontgaan de afgelopen weken: onze secretaris-generaal van Economische zaken, Maarten Camps, heeft bedacht dat het een goed idee zou zijn een verplicht pensioenfonds voor ZZP’ers in te voeren. En dat heeft nogal wat ophef veroorzaakt. Logisch?

Fiscaal aantrekkelijk sparen
Mijns inziens zijn er voldoende andere mogelijkheden voor ZZP’ers om hun oudedagsvoorziening te regelen. Als je als ZZP’er lekker draait en er geld voor opzij kunt leggen, kun je via het fiscale voordeel dat je verkrijgt door het toekennen van de Oudedagreserve (F)OR of via banksparen op een aantrekkelijke manier geld sparen voor na je pensioen. Daarnaast is een veelgehoord argument onder ZZP’ers dat ze zelfstandig zijn geworden omdat ze niet meer met allerlei regels te maken willen hebben.

En dan kun je je afvragen: ja maar, hoe zit dat dan met ZZP’ers die niet de armslag hebben zelfstandig geld te reserveren voor hun oude dag? Ik geloof er niet zo in dat een ZZP Pensioenfonds aan deze groep soelaas kan bieden. Een fonds kan alleen maar bestaan doordat er collectiviteit is. Jammer genoeg zijn er ZZP’ers die voor een uurloon van € 23,= hun werkzaamheden moeten verrichten. Dat draagt niet echt bij aan het fonds maar belangrijker nog:  hoe kunnen deze mensen überhaupt bijdragen aan een pensioenfonds? Zij werken meer dan gemiddeld om rond te komen.

Alternatieve oplossingen
Natuurlijk is de insteek van de regeringspartijen wel duidelijk. Immers,  hoe meer mensen pensioen opbouwen, hoe minder mensen onder de AOW-norm leven en hoe minder subsidies en toeslagen  betaald hoeven te worden. Feit blijft alleen dat er de laatste jaren veel mensen ZZP’er zijn geworden doordat er door de slechte economische omstandigheden veel ontslagen vielen en onvoldoende vacatures waren. En ik betwijfel of deze ZZP’ers overeind blijven door geld te moeten afdragen aan teveel verplichte regelingen. Kortom, volgens mij is een verplicht ZZP-pensioen geen oplossing. Wat wel een oplossing is voor ZZP’ers met een partner die zonder financiële zorgen achter moet blijven bij een overlijden, is een nabestaandenverzekering. Als hiervoor een collectieve verzekering opgezet zou worden, is dit goed te betalen (een verzekering ten bedrage van Euro 100.000,= voor een 35-jarige man kost slechts Euro 12,=/maand). Voordeel is dat er bij zo’n collectieve nabestaandenverzekering geen gezondheidsvragen worden gesteld en iedereen welkom is.

Kort gezegd: voor de minder verdienende ZZPér is er voorlopig geen oplossing voor een pensioenplan. Wilt u toch iets geregeld hebben voor uw nabestaanden bij voortijdig overlijden? Neem dan contact met op met de pensioendeskundige van Progrezz Pensioenen.

Adriaan Beirnaert
Pensioenspecialist (PRO
Progrezz Pensioenen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *