VINÇOTTE: Innovatie of creativiteit

Vincotte 1Zonder creativiteit is het moeilijk innoveren. Andersom zou gesteld kunnen worden dat creativiteit op zich in bepaalde gevallen beschouwd kan worden als innovatie. Creatief omgaan met bestaande technieken door ze te koppelen aan nieuwe inzichten geeft soms een andere benadering die leidt tot specifieke voordelen.

Phased array is zo’n techniek die de laatste jaren voor industriële toepassing volop in beweging is. De techniek is gebaseerd op de gekende ultrasone techniek voor lasonderzoek of wanddiktemetingen. Moderne middelen in de vorm van computers hebben tot een doorontwikkeling geleid waarbij de metingen met meerdere kristallen kunnen worden uitgevoerd. Bovendien kunnen de meetresultaten gevisualiseerd worden op een beeldscherm.

De wijziging in wetgeving voor het gebruik van drukapparatuur is op te vatten als een vorm van nieuwe inzichten. Deze nieuwe inzichten hebben geleid tot een meer wetenschappelijke benadering van inspecties ten opzichte van de inmiddels vervallen Stoomwetgeving. Deze nieuwe benadering is vertaald vanuit het Warenwetbesluit drukapparatuur naar de Praktijkregels voor Drukapparatuur.

Bovenvermelde invloeden zijn door Vinçotte Nederland gecombineerd tot een effectieve inspectiemethode voor het opsporen van corrosie onder isolatie. In het recente verleden (RToD) werd voorgeschreven dat iedere 24 jaar isolatie verwijderd diende te worden. De huidige wetgeving maakt het echter mogelijk om op verschillende manieren inspectieactiviteiten af te stemmen op degradatiemechanismen.

Vincotte 2Bij één van onze opdrachtgevers gebruikt men in de installaties een aantal specifieke kolommen waarbij corrosie onder isolatie niet te verwachten is. De gebruiksduur van de kolommen was echter van dien aard dat een inspectie nodig werd geacht om volledig zeker te kunnen zijn. De leeftijd bracht nog een ander aandachtspunt met zich mee, namelijk het isolatiemateriaal. Dit was aangebracht in de periode dat gebruik van asbest nog was toegestaan. Het materiaal was echter nog in een prima staat, dus het verwijderen van de isolatie zou alleen maar leiden tot een extra belasting van het milieu en onnodige kosten.

Vinçotte heeft daarom voorgesteld een onderzoek uit te voeren vanaf de binnenzijde van de betreffende kolommen door middel van Phased array onderzoek.

Ruben Meijer, NDT engineer bij Vinçotte Nederland stelt: “Wanneer we alleen naar Phased array kijken hadden we technisch gezien twee uitdaging. Op de eerste plaats worden er vanuit de techniek eisen gesteld aan de oppervlaktegesteldheid van het materiaal. Het inwendige van een drukvat zal vaak in meer of mindere mate aangetast zijn. De oppervlaktegesteldheid heeft een directe invloed op de koppeling tussen taster en wand. In dit geval was de wand in een dusdanig goede staat dat we hiermee weinig problemen hebben ondervonden.  De tweede uitdaging had te maken met de oriëntatie van de verschillende scans ten opzichte van de wand. Door de inwendige onderdelen was het moeilijk om tot een juiste plaatsbepaling te komen. Uitgebreide metingen vanuit diverse referentiepunten waren dan ook noodzakelijk”.

Inspectie technisch was de uitdaging iets groter. Herman Lens, manager NDT bij Vinçotte merkt op: “Het onderzoek mag van algemene aard zijn, maar bij corrosie onder isolatie moet altijd rekening worden gehouden met voorkeursplaatsen. Hierbij moet worden gedacht aan bordessen en leidingondersteuningen die aan de buitenzijde direct aan de wand gelast zitten. Deze locaties zijn bij voorkeur gevoelig omdat enerzijds de coating op die locaties zwakker kan zijn, en anderzijds water langs de supports binnen kan lekken. Het verdampen van het water zorgt voor de nodige indikking waardoor versnelde corrosie op kan treden. Weliswaar opereren de kolommen op het vlak van corrosie niet in een gevaarlijk temperatuurgebied, maar tijdens de levensduur zal de kolom toch meerdere weken, mogelijk maanden uit bedrijf zijn geweest. Hierdoor zou op de gevoelige plekken alsnog corrosie kunnen optreden. Het is dan ook van belang al deze plaatsen in kaart te brengen door middel van het onderzoek”.

Vincotte 3Bijgevoegde afbeelding is typisch voor het uitgevoerde onderzoek op één van de voorkeursplaatsen. De witte rand geeft de lasverbinding weer tussen de wand en een aangelast onderdeel. Door de las wordt het geluid niet rechtstreeks teruggekaatst. Hierdoor treedt geen reflectie op, met de witte lijnen als gevolg. Uit de vorm valt duidelijk op te maken dat we hier te maken hebben met een T-profiel. Boven het profiel is corrosie waarneembaar. De kleur is herleidbaar naar een (rest)wanddikte.

Op basis van de bevindingen zoals hierboven aangegeven kan de verdere strategie worden uitgewerkt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan lokale herstellingen of monitoring.

Of de combinatie van geëvolueerde bestaande technieken en nieuwe inzichten onder de noemer innovatie geschoven mogen worden is aan u als lezer. Dat de creatieve benadering heeft geleid tot een serieus voordeel, zal niemand ontkennen. Ook staat vast dat verdere creativiteit wenselijk is. Op het vlak van arbeidsomstandigheden ligt echter nog een uitdaging. Het uitvoeren van werkzaamheden van binnenuit vergt veel van de specialisten. Om het voordeel van de methode verder uit te kunnen nutten zijn nog een aantal verbeteringen noodzakelijk. Zaken waaraan gedacht moet worden zijn onder ander voldoende rust door inzet van extra mensen , passende communicatiemiddelen, beheersing van het klimaat door luchtbehandelingseenheden en aanwezigheid van bijvoorbeeld drinkwater op de werkplek. De technische valkuilen kunnen we inmiddels ondervangen, maar ook hier zijn wat uitdagingen zoals het onderzoek op ruwe oppervlakten en een vereenvoudiging van de methode om de verschillende scans te koppelen aan de juiste locatie.

Contactpersoon:Herman Lens, Afdelingsmanager NDO

Over Vinçotte
Met onze inspecties, testing, certificatie en opleidingen bieden wij alle oplossingen onder één dak om u en uw omgeving veiligheid, duurzaamheid en kwaliteit te garanderen en te zorgen dat uw investeringen renderen. Onze 2.500 integere experten werken volgens de regels van de kunst, vastberaden om een oplossing te vinden voor u, in elke situatie.

U mag gerust zijn. Vinçotte vinkt het voor u af.                               Your reputation is mine.

Copyright © Vinçotte

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *