Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs: Een stap verder

Proactief en betrokken, dat zijn nog eens voorbeeldige eigenschappen. Voor groeiende bedrijven is het vaak niet makkelijk deze eigenschappen te waarborgen. Wellicht is het juist dankzij deze kernwaarden dat Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs flink aan de weg timmert.

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs is in 22 jaar tijd uitgegroeid naar een veelzijdig kantoor met meer dan 200 medewerkers. Hoe komt dat? Focussen op proactiviteit, innovatie en kwaliteit. “En natuurlijk betrokkenheid”, legt Ton Romijn uit. “Want we proberen altijd dicht bij de ondernemer te blijven en samen vooruit te denken.” Door te sparren en te coachen ontstaat er een goede wisselwerking tussen klant en adviseur. Zoals bij MKB-coach. Dat is een tool die bedrijven ondersteunt op financieel gebied. Klanten kunnen zelf alle overzichten online in de gaten houden. De zogenoemde ‘financiële cockpit’ vormt het opstartscherm van deze digitale account. De klanten hebben één aanspreekpunt, de relatiebeheerder. Dat is de spin in het web, die het werk kan verdelen over de verschillende specialisten in de organisatie.

Deze groep accountants en belastingadviseurs herbergt de basiswerkzaamheden als jaarrekeningen en salarisadministratie maar kijken graag verder. Het innovatieve karakter van Visser & Visser blijkt uit nieuwe initiatieven. Steeds wordt op zoek gegaan naar nieuwe mogelijkheden, steeds wordt de markt bestudeerd. “Onze adviseurs komen zelf met ideeën. Als ze goed zijn gaan we die vervolgens ontwikkelen, voorbeelden daarvan zijn de afdeling pensioenjuristen en het onderdeel interim.” Daarna is er meestal nog wat bijsturing nodig. Romijn bestempeld het als zeer positief dat medewerkers zelf met initiatieven komen. “Ontwikkeling van eigen mensen is erg belangrijk. We werken met een jong team, de gemiddelde leeftijd ligt nog onder de 30. En bijna iedereen volgt een opleiding naast het werk.” In de toekomst zou een vestiging in Zeeland moeten ontstaan. Op dit moment heeft Visser &Visser zeven kantoren in Nederland. De regel wordt gehanteerd dat ieder kantoor maximaal 35-40 medewerkers huisvest. “Dat is allemaal om de kleinschaligheid en betrokkenheid te garanderen.”

“Daarnaast zetten we hoog in op behoud van kwaliteit”, vervolgt Romijn zijn verhaal: “We hebben een goed kwaliteitssysteem, dat bestaat uit handvesten die richtlijnen en procedures bevatten. De inhoud hiervan toetsen we steeds door steekproefsgewijs controles te doen in onze digitale dossiers.” Uiteraard wordt de kwaliteit en werkwijze ook beoordeeld door extern toezicht. Een grote organisatie met een kleinschalig karakter dus. Maar Visser &Visser kijkt ook over grenzen heen. Onder andere door het lidmaatschap van de internationale organisatie IGAF. De grote winst van deze samenwerking is dat ook problemen die zich in het buitenland afspelen worden opgelost. De rode draad door het bedrijf is zondermeer de ‘stap verder’. “Door vooruit te denken investeren we in goede relaties en werken we aan optimale resultaten.”

Visser & Visser Accountants-Belastingadviseurs

Postbus 71 | 3240 AB Middelharnis

Koningin Julianaweg 56 | 3241 XC Middelharnis

T: 0187 617 300 | F: 0187 485 637

E: middelharnis@visservisser.nl | W: www.visservisser.nl

Twitter: @TonRomijn

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *