Vlissingen is een stad van mogelijkheden

Al voor zijn sollicitatie als burgemeester had René Roep een redelijk duidelijk beeld van het DNA van Vlissingen: Maritiem, ongepolijst, kleurrijk en internationaal. Maar ook: sportief. Een buitenstaander ziet vaak de dingen helderder dan een insider. Hij voegt daar onmiddellijk aan toe dat hij, nu hij een beter beeld begint te krijgen van Vlissingen, ook bepaalde zaken genuanceerder ziet. Overigens: ‘Van mij mag Vlissingen best DE scharnier tussen Antwerpen en Rotterdam worden!’

Met burgemeester Roep heeft Vlissingen een geweldige ambassadeur binnengehaald. Als geen ander weet hij zelfs de sterke kanten van de zwakkere plekken van de stad op te sommen. En: Het college van B en W zit op één lijn wat betreft de toekomst. Hij is overigens ook de eerste die toegeeft dat het bonte palet aan Vlissingers ook gecompliceerd is: “We zijn meestal ook een centrumgemeente voor alle opvang. We zijn een hele sociale stad. Bovendien trekt een havenstad ook mensen die vaak werk doen dat wij niet meer willen doen. Ik kom uit de omgeving van Rotterdam en hou van die mensen. Het is een uitdaging voor een stad om daar mee om te gaan. Góed mee om te gaan. Een ondernemer moet weten dat dit een stad is van mogelijkheden. Iedereen kan hier komen werken.”

Nieuwe start

Vlissingen bestaat voor een buitenstander uit enerzijds de Boulevard en het stationsgebied en anderzijds de binnenstad. Roep: “Onze ambitie is een brug te slaan tussen die twee gebieden. Ik heb planologie gestudeerd en vanuit die deskundigheid zoek ik samenhang. Toen ik hier kwam, ruim een half jaar geleden, werd hier met een enorme voortvarendheid aan gewerkt. Kijk eens naar het Bellamypark. Het is nog niet eens af en de terrassen zitten al continue vol! In het Bonedijke-gebied zijn we hard bezig met de sociale woningbouw. Het wordt er prachtig. Mijn rol is een verbinding te maken tussen het bestuur en de bevolking. In het verleden zijn er wat dingen voorgevallen, maar die laten we achter ons. De tijd is voorbij dat ondernemers soms maanden op een (negatief) besluit moesten wachten. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn, maar je moet wel uitleggen waarom je tot een beslissing gekomen bent. Een negatief besluit is soms beter dan geen besluit. Bovendien móet je in een stad beslissingen nemen, je kunt het niet iedereen naar de zin maken. We hebben nu een visie voor de toekomst en daar moeten we ons op concentreren. Vooruit kijken. De Kenniswerf op de kaart zetten, een goede oplossing voor het Scheldeterrein waar de woningbouw inmiddels is begonnen. Verder moet ‘Het Gat van Britannia’ worden ingevuld en besluiten wat we willen met het Maritiem instituut. Onze financiële positie dwingt ons intensief naar partners voor onze plannen te zoeken en wij moeten vooral keuzes maken!”

Kenniswerf

Roep: “Niet lullen maar poetsen. Het is tijd dat we aan gaan pakken. Met lef en in de volle breedte. Dus niet alleen bedrijven aantrekken, maar vooral ook onderwijs de ruimte geven. Veel ondernemers klagen dat de nieuwe generatie te theoretisch is, dat geldt ook voor de onderwijsrichtingen. Men leert geen vak meer, het is teveel theorie. Met de Kenniswerf wil het gemeentebestuur een frisse, ‘Vlissingse aanpakcultuur’ creëren. De Schelde had een eigen bedrijfsschool, daar leerde je een vak. Dat moet terugkomen. Leren in de praktijk, dat kan hier!”

Krappe beurs

“Verder moeten we woningbouw stimuleren, dan bied je een goed fundament voor de leefbaarheid in de stad.” Hij glimlacht: “Het is algemeen bekend dat wij niet de rijkste gemeente van Zeeland zijn, maar wij zetten er op in dat als we nu de prioriteiten scherp stellen op deze aanpak dat we dan in de toekomst weer meer te besteden hebben aan bijvoorbeeld cultuur. We moeten keuzes maken. Wat doen we wel en wat even niet. We gaan niet hakken maar snoeien zodat het in betere tijden zo weer tot leven kan komen. Het gemeentebestuur is het er overigens over eens dat het niet zo kan zijn dat de gemeente alles betaalt en de ondernemer alleen de bierkraan hoeft open te zetten. Wij moeten, binnen ons beperkte budget, afwegen waar de stad Vlissingen op dit moment het best mee gediend is. Als ondernemers zeggen dat Film by the Sea belangrijk is omdat het een spin-off heeft van verschillende miljoenen, dan vinden wij dat een deel van dát bedrag er ook voor gebruikt moet worden.”

 

Wethouder Rob van Dooren: De havens, een mooi vernieuwd centrum, enthousiaste ondernemers en bedrijvigheid alom, dàt is Vlissingen. Zet daarbij het onderwijs en de Kenniswerf en dan heeft onze stad alles in zich om creatief, innovatief en grensoverschrijdend ondernemen te faciliteren.

 

 

Wethouder Marin de Zwarte: Vlissingen, stad aan zee, is óók onderwijsstad voor diverse nationaliteiten. Die aantrekkingskracht zie ik trouwens ook op het gebied van sport, of dat nu een HZ schaaktoernooi, strandcross of een beachvolleytoernooi is.

 

 

Wethouder Piet Polderman: Het Scheldekwartier is zeer geschikt voor de aanleg van een jachthaven. Wonen aan het water, een bootje voor de deur én het centrum met alle winkels om de hoek. Daar teken je toch voor?

 

Wethouder Jacques Damen: Vlissingen gaat voor duurzaam werkende ondernemers: Zorg voor je omgeving, zuinig op je stad. En dat is nodig. In deze tijd van bezuinigingen zijn bestuurders en creatieve ondernemers met lef en een wil tot samenwerking, de sleutel tot succes.

 

www.vlissingen.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *