Volgende stap in duurzaam ondernemen

De zoektocht naar economisch rendabelere manieren van ondernemen is er altijd al geweest. De laatste decennia is hier de zoektocht naar ecologisch verantwoordere manieren naast gaan lopen. Bedrijven kiezen steeds vaker voor duurzame oplossingen. Maar wat als je alle mogelijkheden al doorgevoerd hebt? Nou, kijk dan eens buiten het eigen bedrijfshek.

Dat is wat de overkoepelende organisatie Smart Delta Resources doet. Ze ontstond vier jaar geleden in Vlissingen, toen 11 grote bedrijven uit de regio Zuid-West Nederland en Vlaanderen gezamenlijk op zoek wilden gaan naar nieuwe mogelijkheden voor verregaande reductie van hun energie- en grondstoffenverbruik. “We richten ons primair op symbioseprojecten”, licht programmaleider Daniel Goedhuis toe. “Dit zijn projecten waarbij restproducten van het ene bedrijf als grondstof worden gebruikt door het andere. Denk aan energie, CO2 en waterstof.” Een bekend voorbeeld is de waterstofuitwisseling tussen Dow, Yara en ICL-ICP, waarbij het overschot van Dow door de andere bedrijven wordt gebruikt in het productieproces. “En zo is er ook het voorbeeld van aardappelverwerker Lamb Weston Meijer, die zijn restwarmte deelt met Wiskerke Onions. Die laatste kan de warmte goed gebruiken om de opslaghallen van de uien op temperatuur te houden.”

Smart Delta Resources is in deze gevallen de organisatie die alle partijen, bedrijven en overheden, bij elkaar brengt en de realisatie van het project begeleidt. “Dit zijn jarenlange trajecten, want oplossingen lijken soms eenvoudig, maar kennen veel vertragende facetten. Denk aan regelgeving, technische vraagstukken en bestemmingsplannen. En dat is nog los van het commerciële gewin, waar het ons zeker ook om gaat.”

Symbiose heeft, als we het Daniel vragen, absoluut de toekomst. “Bedrijven zijn het alleen nog niet gewend. Ze zijn vaak op hun eigen core business georiënteerd en hebben geen idee wat de buurman doet en hoe ze elkaar kunnen versterken. Wij willen ze uitdagen om buiten hun eigen hek naar mogelijkheden te zoeken.” Maar is dit dan ook altijd economisch rendabel? “Nog niet altijd, maar dat kan snel veranderen als bijvoorbeeld energie- en grondstofprijzen stijgen. Bovendien is er het Klimaatakkoord waarin staat dat de industrie in 2030 tot 49% CO2-reductie moeten komen ten opzichte van 1990 en in 2050 zelfs tot 95%. Hier sorteren wij al op voor.”

Redacteur: Kim de Booij

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *