Wachten op eerste vruchten Vlissingse kruisbestuiving

De Kenniswerf, veel over gezegd, veel over geschreven. Veel waarheden, maar ook halve. Tijd voor een update. Voor deze Vlissingen-special schuiven wethouder Van Dooren van Vlissingen en de operations directeur Hans van Triet en projectmanager Peter Dijkwel van Amels Jachtbouw aan. Beide partijen hebben eigen belangen maar eenzelfde doel: optimale ontwikkeling en behoud van kennis in Vlissingen en omgeving.

Na het verdwijnen van Scheepswerf De Schelde in Vlissingen ontstond het besef dat er nieuwe economische ontwikkelingen nodig waren. Mede door de input van innovatieadviseurs kwam men tot de conclusie dat het gebied rondom de Hogeschool Zeeland een uitstekende mogelijkheid biedt voor nieuwe dragers van de Zeeuwse economie. Wethouder Rob van Dooren: “Vanaf het begin was duidelijk dat het hier zou gaan om een natuurlijke groeiontwikkeling, een project met een lange incubatietijd.” Essentieel hierin zou de samenwerking worden tussen de drie o’s, ondernemers, onderwijs en overheid. Peter Dijkwel geeft aan dat gebruik maken van scholing voor Amels niets nieuws is. “Dat doen we al jaren, maar de hernieuwde inzet van de gemeente zorgt dat we nog gemotiveerder zijn om kennis naar de regio te halen en Zeeuwen door een goede opleiding proberen te behouden.”

Sparringpartner

Ondanks goede intenties is het in het verleden niet gelukt om tot optimale kruisbestuiving onder de kop ‘Kenniswerf’ te komen. Waarom dit keer dan wel? De wethouder steekt de hand in eigen boezem. “Het is vooral misgegaan bij de gemeente zelf. De gemeente had goede plannen, maar wist die niet over te brengen. Er werd niet geïnvesteerd in informatievoorziening en communicatie. Wij gaan nu veel meer energie steken in draagvlak creëren voor de Kenniswerf.” Van Triet is blij met de houding van de wethouder. “Voorheen zagen wij de politici alleen in tijden van verkiezingen. Nu hebben wij aan de gemeente een goede sparringpartner, dat is waardevol.” Een hoofdpijndossier dus, waar geen geschikt medicijn voor was. Maar de Kenniswerf is er, dat is een feit. Ondanks de beperkte fysieke uitstraling blijkt er een hoge activiteit van talentontwikkeling, innovatie en bedrijvigheid. “De bewustwording van bedrijven over de vele mogelijkheden, is een ander verhaal”, vertelt de wethouder. De gemeente Vlissingen tracht bedrijven te laten inzien, dat kennis en kennisontwikkeling heel dichtbij zijn en wil in gesprek gaan met ondernemers en klankborden over thema’s als mensontwikkeling, technologische vooruitgang en innovatie. Zo probeert Vlissingen bedrijven te stimuleren om te werken aan kennisontwikkeling en de kwaliteit van wonen en werken in de stad. Van Dooren: “Die kwaliteit ligt niet alleen in onderwijs of op de arbeidsmarkt. Denk ook aan huisvesting, winkels, horeca en leisure. Dat hangt allemaal nauw met elkaar samen. Het besef dat de Kenniswerf een impuls aan de stad en omgeving van Vlissingen geeft, begint nu te komen. Er is dus nog werk aan de winkel.”

De combinatie tussen onderwijs en ondernemers vindt in Zeeland een goede basis. Enerzijds door de bedrijvigheid in het havengebied. Anderzijds is de doorlopende leerlijn een groot pluspunt. In onze provincie kun je naar alle niveaus doorstromen: middelbare school, MBO, HBO en de Roosevelt Academy. Maar dan moet er ook werk zijn. Zeeland heeft last van de braindrain, hoogopgeleide mensen trekken weg uit de provincie. Hans van Triet: “Bij Amels garanderen we studenten een baan. Als ze een leerwerktraject volgen, dan krijgen ze de algemene basis vanuit hun opleidingsinstituut. De specifieke vakkennis doen ze op in ons bedrijf. Van Dooren vindt dit een schoolvoorbeeld: “Dat is de kruisbestuiving waar we op mikken.” Veel bedrijven lopen aan tegen het feit dat studenten in hun ogen niet voldoende zijn opgeleid. Door in gesprek te gaan met ROC’s en de HZ kan het onderwijstraject beter worden afgestemd. Voor Amels is het belangrijk een beroep te kunnen doen op jonge talenten. Van Triet: “Wij zien jaarlijks een enorme groei in ons bedrijf, dus we hebben veel nieuwe specialisten nodig. Omdat de opleidingen in Zeeland nog niet altijd aansluiten op de banen die wij bieden, hebben we de Amels-Academy bedacht. Daar leiden we talent verder op tot specialist in het vakgebied engineering met als specialisme scheepsbouw.”

Kenniswerf

Naast optimalisatie van de wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven heeft de Kenniswerf ook een algemene functie. Van Triet: “We moeten in kaart brengen wat Zeeland te bieden heeft als het gaat om vakspecialisten. Voor Amels hebben wij jarenlang kennis en kunde uit Friesland naar Zeeland gehaald. Dat terwijl het handiger zou zijn als het werk in Zeeland gedaan zou worden. Na een lange zoektocht bleek een bedrijf in Goes bereid dezelfde activiteiten te ontplooien. Daar zijn we blij mee. Maar die zoektocht zou veel sneller gekund hebben. Ook Van Dooren benadrukt dat daar een belangrijke rol is weggelegd voor de Kenniswerf. “Ik kan me voorstellen dat we in de toekomst toewerken naar een breder concept. Een ontmoetingsplek waar vraag en aanbod samenkomen, veel groter dan Vlissingen alleen: Kenniswerf Zeeland.” Nu legt menigeen vooral het verband met het deels braakliggende terrein aan de Edisonweg. Toch zijn er op de Kenniswerf diverse bouwwerkzaamheden aan de gang, waarmee ook aan de fysieke uitstraling wordt gewerkt. Maar Van Dooren begrijpt dat mensen zich moeilijk kunnen verbeelden hoe het er allemaal uit kan komen te zien. “Bovendien hebben wij heel bewust de keuze gemaakt voor een bottom-up structuur. We werken eerst hard aan het samenbrengen van onderwijs en ondernemers, de inrichting van het gebied is daarvoor niet strikt noodzakelijk. Maar als bedrijven en onderwijs elkaar vinden, volgt een doorontwikkeling van het gebied. We moeten durven dromen, maar geen luchtkastelen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.