Werkkostenregeling: Besparing op personeelskosten?


Sinds 1 januari 2011 geldt de werkkostenregeling. Die vervangt het systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Tot en met 2013 mag u ieder jaar kiezen of u gebruikt maakt van de werkkostenregeling of van de oude regelingen voor vrije onkostenvergoedingen en verstrekkingen. Vanaf 2014 geldt alleen nog de werkkostenregeling. Het is belangrijk om 2013 te gebruiken voor de voorbereiding van de administratieve verplichting die u als werkgever heeft als de nieuwe regeling ingaat. Personeelszaken en de salarisadministratie moeten tijdig afstemmen.

Als werkgever mag u op basis van de werkkostenregeling (WKR) 1,4% van het totale fiscale loon (vrije ruimte) gebruiken voor onbelaste onkostenvergoedingen en verstrekkingen voor uw personeel. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om kerstpakketten, fietsen en parkeergelden. De vrijstelling geldt niet voor zaken als boetes of een auto van de zaak. U neemt de vergoedingen en verstrekkingen in uw administratie op als eindheffingsloon. Over de vergoedingen die binnen de vrije ruimte vallen betaalt u geen loonbelasting.

Voordelen
De werkkostenregeling vervangt veel regelgeving rondom kostenvergoedingen aan werknemers. Per 1 januari 2014 is de werkkostenregeling verplicht. Hoewel de overheid meldt dat de werkkostenregeling zorgt voor lastenverlichting voor werkgevers, blijkt uit onderzoek van Deloitte dat dit door maar liefst 86% van de door Deloitte bevraagde werkgevers niet zo wordt ervaren. De animo om per 1 januari 2012 met de werkkostenregeling te beginnen, is dan ook bijzonder laag. Slechts 13% geeft aan over te stappen. en dergelijk 70% van de werkgevers vindt het overgaan naar de werkkostenregeling een goede aanleiding om de arbeidsvoorwaarden onder de loep te nemen. “Opvallend is dat slechts 20% van de organisaties ook daadwerkelijk gaat bezuinigen op de vergoedingen aan werknemers”, aldus David Thomas van Deloitte. “Bedrijven moeten inzien dat de werkkostenregeling wel zeker voordelen in zich heeft. Zo hoeft de werkgever de vergoedingen en verstrekkingen niet meer per werknemer bij te houden en is de werkgever binnen de forfaitaire ruimte niet meer gebonden aan fiscale spelregels. Bovendien kan de werkkostenregeling ook een besparing op de personeelskosten met zich mee brengen.”

Afgezien van het feit dat veel werkgevers niet het voordeel zien van de werkkostenregeling, is het feit dat de staatssecretaris heeft toegezegd de forfaitaire ruimte te verhogen naar 1,6% per 1 januari 2013 reden om de overstap nog even uit te stellen. “De organisaties die nog twijfelen om over te stappen, pakken dergelijke berichtgeving op om nog even te wachten”, stelt Thomas. De verhoging geeft de werkgever immers meer ruimte om onbelaste vergoedingen te geven dan de huidige 1,4%. Aan de andere kant geeft bijna de helft van de respondenten aan het huidige forfait van 1,4% voldoende te vinden.

Meer info:
www.antwoordvoorbedrijven.nl/subsidie
www.financieelmanagement.nl

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *