Werkkostenregeling en gebruikelijkheidstoets

Marcel la Lau - Pekaar & PartnersSinds de invoering van de werkkostenregeling (WKR), is het mogelijk bepaalde loonbestanddelen als eindheffingsloon aan te merken. Dit kan onder de voorwaarde dat dit gebruikelijk is. Met ingang van 2016 wordt het ‘gebruikelijkheidscriterium’ aangescherpt. Het moet vanaf dat moment niet alleen gebruikelijk zijn het betreffende loonbestanddeel als eindheffingsloon aan te merken, het moet ook nog gebruikelijk zijn dat de werkgever de (eventuele) belastingheffing voor zijn rekening neemt. Wel heeft de staatssecretaris aangegeven dat de op dit moment door de belastingdienst gehanteerde doelmatigheidstoets van € 2.400 per werknemer per jaar volgend jaar niet wijzigt. Tot dit bedrag is het aangewezen eindheffingsloon dus altijd gebruikelijk.

In voorkomende gevallen kan het dan ook fiscaal voordelig zijn om voor bepaalde groepen werknemers een deel van het loon aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel, zelfs indien dan de vrije ruimte van 1,2% van de fiscale loonsom wordt overschreden.

Marcel La Lau
Werkzaam bij Pekaar & Partners
Accountants & Belastingadviseurs

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *