Wethouder Johan Aalberts: samen werken aan groei

foto10Eigenlijk gaat het best goed met Middelburg. Wethouder Johan Aalberts (Economische Zaken) zegt het wat aarzelend. Middelburg heeft door de crisis minder werkgelegenheid verloren dan gemiddeld en in de horeca is zelfs een opmerkelijke stijging geconstateerd, dus ja: “Als geheel doet Zeeland het niet slecht en ten opzichte van Zeeland gaat het in Middelburg best goed.”

Dat neemt niet weg dat in de binnenstad her en der winkelpanden langdurig leegstaan. Aalberts verwacht zelfs dat er nog meer winkels verdwijnen. “Het is een landelijke trend: het consumentengedrag verandert. Als zelfs V&D in problemen komt, is er echt iets aan de hand.” In plaats van proberen het tij te keren, is het verstandiger het winkelcentrum toekomstbestendig te maken, vindt Aalberts. “Compacter en afwisselender. Binnenkort presenteren we een actieplan met aanbevelingen om de binnenstad aantrekkelijker te maken.”

Dat kan bijvoorbeeld door leegstaande winkels te verbouwen tot woning, horecagelegenheid of kantoor. “Met ons flexibele bestemmingsplan kan dat. We willen de boer op, om te vertellen hoe mooi Middelburg is. Met eigenaren van leegstaande panden overleggen we over een nieuwe bestemming. Daarvoor hebben we contact met makelaars en architecten. En we willen zorgen er regelmatig wat te beleven is in de stad.”

Meebewegen
De gemeente heeft er wel wat voor over om de binnenstad aantrekkelijker te maken. “Wellicht kunnen we subsidie regelen om wonen boven winkels mogelijk te maken. Dat verhoogt de leefbaarheid. Verder moet de markt zijn werk doen. En dat gebeurt ook. Dat zie je in de zijstraatjes van het centrum, waar panden al van bestemming zijn gewisseld. Gelukkig zijn veel panden in Middelburg in handen van plaatselijke vastgoedeigenaren. Die zijn meer betrokken dan landelijke investeerders en eerder bereid tot meebewegen.”

Een ander effect van de markt zijn de pop up-winkels, die hier en daar tijdelijk hun koopwaar aan de man brengen. “Daar zijn we minder blij mee, want die winkels profiteren van de toeristen in de zomer en zijn in de winter weer weg. Maar ze verbloemen wel weer leegstand, en alles liever dan een leeg pand.”

Aalberts ziet in de toekomst nog een manier om leegstaande (kantoor-)panden vol te krijgen: investeren in de kenniseconomie. University College Roosevelt onderzoekt samen met provincie en gemeente de mogelijkheid een tweede college in te richten, met focus op techniek en ondernemerschap. “Het UCR is een succes en levert bovenmatige prestaties. Als gemeente willen we graag structurele middelen inzetten om de kenniseconomie te stimuleren. Er zijn in de stad genoeg panden waarvoor dit een geweldige invulling zou zijn.”

Ziekenhuis
Van de binnenstad naar de bedrijventerreinen: van het muurbloempje ZEP tot het overvolle Arnestein en het heringerichte Ramsburg. Het oudste bedrijventerrein van Middelburg staat momenteel volop in de belangstelling, maar de mogelijke komst van het nieuwe ziekenhuis houdt nieuwe vestigingen tegen. “Het ADRZ krijgt voorrang. Een ziekenhuis willen we heel graag aan de entree van de stad. Als het doorgaat, komen er wellicht meer bedrijven met een medische inslag. Zo niet, dan zal het gebied waarschijnlijk andersoortige bedrijven trekken.” Wat er ook komt, het zijn in elk geval bedrijven uit de lichte milieucategorie: groothandel, dienstverlening, bedrijven zonder buitenopslag.

Om ook de bestaande ondernemingen goed te faciliteren, wordt de infrastructuur op Ramsburg vervangen. “De bedrijven die er nu nog zitten, blijven. Nette bedrijven zoals Ontop en bouwbedrijf Van Westen willen we graag van dienst zijn.” Woonhuizen komen er zeker niet. “We houden die locatie liever beschikbaar voor economische activiteiten.”

Woonboulevard Mortiere, aan de andere entree van Middelburg, doet het goed. Er is nauwelijks leegstand en de boulevard trekt jaarlijks 2 miljoen bezoekers. De andere kant van de weg floreert minder, al neemt Van der Valk een optie op een flink stuk grond voor nieuwe hotel- en wellness-faciliteiten.

Het pijnpunt van de Mortiere is evenemententerrein ZEP, dat vlak voor de crisis werd opgeleverd en niet is geworden wat ervan werd verwacht. “Het concept was goed, met slechtweer-voorzieningen en winkels, maar de bezoekersaantallen vielen tegen. Voor ZEP is een nieuwe visie nodig, waar collega Simonse zich over gaat buigen. Rondom de mogelijke komst van Decathlon is het een en ander niet goed gegaan en dat blijft aan mij en aan ZEP kleven. Daarom is het beter dat iemand anders daar het voortouw neemt.”

Samenwerken
Heel anders is het op Arnestein, het ‘grootste aaneengesloten bedrijventerrein van Zeeland’, zoals Aalberts trots zegt. Het gebied is vrijwel vol en de paar nog lege kavels zijn grotendeels gereserveerd voor uitbreiding van bestaande bedrijven. “Heel jammer dat we geen kavels van enige omvang meer hebben. We willen bedrijven graag faciliteren, maar het is passen en meten met elk snippertje. Er zijn de afgelopen jaren bedrijven vertrokken, maar die panden werden snel weer overgenomen. De waarde van bedrijfsgebouwen schiet daar omhoog.”

Uitbreiding op de Trekdijk bij Nieuw en St. Joosland zit er voorlopig nog niet in. Door afspraken met de gemeenten Vlissingen en Veere moeten bedrijven die in Middelburg niet terecht kunnen, naar de buurgemeenten worden verwezen. “De verdeling van bedrijven over de drie gemeenten is volledig scheef. Vlissingen heeft 70 procent van de Walcherse voorraad bedrijventerreinen in handen, maar die wordt niet uitgegeven. En wij kunnen daardoor niet de bedrijven aantrekken die we willen.”

Volgens Aalberts is het noodzakelijk voor de Walcherse economie deze verdeling los te laten. “We sturen Economische Impuls Zeeland op pad om bedrijven aan te trekken, maar we kunnen niets bieden. Toch hoop ik er samen uit te komen. Door de crisis is er meer bereidheid tot samenwerken. De bedrijvenclubs van Middelburg en Vlissingen geven met hun gezamenlijke netwerkbijeenkomsten al het goede voorbeeld.”

Tekst: Liesbet Mallekoote
Fotografie: Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.