Wetsvoorstel ‘uitfasering pensioen in eigen beheer wordt doorgevoerd’.

collegesopmaatGistermiddag werd bekend dat het wetsvoorstel “pensioen in eigen beheer” toch zal worden ingevoerd, met een beperkte aanpassing ten aanzien van de (voorwaardelijke) mogelijkheid tot aftrek van de lasten van de toekomstige indexatie van de pensioenaanspraken of van de pensioenuitkeringen. Colleges op Maat verzorgt aanstaande maandag een training over dit onderwerp in Van der Valk Hotel Goes van 19.00 – 22.00 uur.

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel waren door Wiebes al eerder bekend. Kort samengevat kan het voorstel als volgt worden weergegeven:

  • Vanaf 1 januari 2017 is verdere pensioenopbouw in eigen beheer niet meer mogelijk (‘eigen beheer’ vervalt als toegelaten verzekeraar).
  • Er komt een mogelijkheid tot:
    1. afkoop PEB tegen fiscale waarde met korting.
    2. omzetting PEB tegen fiscale waarde in oudedagsverplichting.
    3. Het bevriezen van de per 31 december 2016 opgebouwde premievrije rechten (wel actuariële oprenting en evt. indexatie).

Op 30 januari organiseert zal docent mr. P.A. ter Beest alle belangrijke aspecten van de wetswijziging de revue laten passeren. Hierbij kan gedacht worden aan de te volgen procedure, de toestemming van de (ex)partner, de informatieplicht richting de belastingdienst, afkoop voor reeds ingegane pensioenen, de oprenting van de oudedagsverplichting etc.

De training is geschikt voor accountants, belastingadviseurs en loonadviseurs. Aanmelden via www.collegesopmaat.nl

Colleges op Maat organiseert al 16 jaar cursussen op het gebied van accountantcy & fiscaliteit. Colleges op Maat is CEDEO-erkend. Voor alle cursussen worden Permanente Educatiepunten toegekend door zowel NBA, NOAB, RB en Nirpa.

 

Nadere informatie:

Organisatie:
Jéan Rottier
06 20 13 58 56
info@missionpr.nl

Inhoudelijk:
Gert Treurniet
06 41 81 27 38
www.collegesopmaat.nl

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.