Column: Wie neemt uw belangen waar?

Heeft u nagedacht over wat er met uw zakelijke en privé belangen dient te gebeuren wanneer u dat zelf niet meer kan ten gevolge van ziekte of een ongeluk of wanneer u gaat dementeren? Wie zal uw vermogen, uw onderneming, gaan beheren. En hoe moet dat dan gebeuren? Uw notaris kan voor u een ‘levenstestament’ opmaken. Daarin wordt door u een persoon aangewezen aan wie u volmacht geeft om uw vermogen te beheren. U kunt daarin tevens instructies geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren. Is door u zelf niets vastgelegd dan zal bijna altijd de Kantonrechter zich moeten uitspreken. Deze wordt enorm geholpen wanneer u uw standpunten heeft vastgelegd in het levenstestament. In het levenstestament zegt u onomwonden wie er volgens u goed is staat is om uw vermogensrechtelijke belangen te behartigen. U wijst hen aan als gemachtigden om uw zaken te regelen. U kunt daartoe precieze aanwijzingen geven. Mocht het nodig zijn dat er een mentor, bewindvoerder of curator wordt benoemd dan kunt u in uw levenstestament informatie daarover geven. Het kan dan bijvoorbeeld gaan over de gegevens van een beoogd bewindvoerder. Welke instructies geeft u mee? Mogen er in het kader van vermogensoverdracht schenkingen gedaan worden aan uw kinderen/kleinkinderen? Hiervoor heeft de bewindvoerder toestemming nodig van de Kantonrechter. Deze zal niet gegeven worden wanneer er niet een aantoonbaar schenkingsverleden is. Een levenstestament kan dan aantonen dat er wel is geschonken in het verleden en dat dat in de toekomst ook dient te gebeuren.

Wanneer u meer informatie wenst is uw notaris de aangewezen persoon om u te adviseren over het levenstestament. Uw notaris zorgt ook voor registratie van uw levenstestament bij het levenstestamentenregister. Alle betrokkenen en belanghebbenden (onder andere notarissen, artsen en rechters) kunnen via het register nagaan of u een levenstestament heeft. Via de notaris die het heeft opgesteld kunnen zij de inhoud opvragen. Op deze manier is uw levenstestament altijd terug te vinden.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *