WOZ waarde: “Bezwaar maken heeft altijd zin”

Bij het maken van de jaarrekening neemt u ongetwijfeld de WOZ-waarde van uw bedrijfspand mee. De WOZ-waarde van onroerend goed is per gemeente zeer verschillend. En bij de berekening ervan worden vaak fouten gemaakt. Laat de waardebepaling goed nakijken, dat kan u veel geld schelen.

Gemeentes stellen jaarlijks de waarde vast van alle onroerende zaken. De WOZ-waarde wordt vervolgens gehanteerd om de hoogte van diverse onroerende-zaakbelastingen te bepalen. Te denken aan de Belastingdienst en de waterschappen. Dat kan dus betekenen dat u bij een te hoge WOZ-waarde ook te veel belasting moet betalen. Als u het niet eens bent met de hoogte van de WOZ-waarde, kunt u daarvoor zelf een schriftelijk bezwaar indienen. Dit gaat echter wel via bepaalde procedures en kost dus tijd. Een oplossing is dan om dit uit te besteden.
Hans Smolders van Smolders Makelaardij heeft vorig jaar zo’n honderd bezwaren aangetekend, voor zowel particulieren als bedrijven. “Om een voorbeeld te noemen van hoe het mis kan gaan: bij bedrijfspanden worden vaak de vierkante meters van ruimtes die verschillen in grootte en gebruiksbestemming bij elkaar opgeteld. Vervolgens worden die dan met één en dezelfde (onjuiste) huurfactor vermenigvuldigd, waardoor een onjuiste WOZ-waarde ontstaat.”Door de ervaring die Smolders inmiddels heeft, ziet hij snel waar en of er een fout gemaakt is. Een aanvraag van een klant begint dan ook met een quickscan. Vervolgens wordt er een bezwaar geschreven en gaat de bezwaarprocedure van start.
Smolders heeft het voordeel dat hij voor de benodigde gegevens kan putten uit het grote datasysteem van NVM. Wanneer Smolders in het gelijk gesteld wordt, betaalt de gemeente de kosten van de procedure. Het risico dat het bezwaar niet wordt toegekend, neemt Smolders voor zijn rekening. Dit is uiteraard een extra motivatie om er het maximale voor u uit te halen. Overigens werken de meeste specialisten die een bezwaarschrift voor u kunnen indienen op deze basis. Voor particulieren zijn deze diensten vaak kosteloos, bedrijven betalen rond de 100 euro. In ogenschouw genomen dat u daar op jaarbasis honderden euro’s mee kunt besparen, is het dus zeker de moeite uw WOZwaarde na te laten kijken. Dat is alvast een goed begin van het jaar.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.