WrX Roadshow met keynotespreker Jan Peter Balkenende


WrX Roadshow – Schouwen Duiveland
Samen slagen we wel!

Een vitale Zeeuwse arbeidsmarkt is van groot belang voor de leefbaarheid van de regio, dat geldt zeker voor Schouwen-Duiveland. Bij de onderwijsinstellingen, de overheid en het bedrijfsleven staat dit onderwerp hoog op de agenda. Voor het eerst wordt er nu een evenement georganiseerd waar al deze partijen met elkaar de discussie aan gaan, elkaar informeren en motiveren om tot concrete ideeën en afspraken te komen.

Ondernemerskring Schouwen-Duiveland, de gemeente, HZ University of Applied Sciences, Scalda en  Pontes Pieter Zeeman gaan een samenwerkingsverband aan voor een vitale arbeidsmarkt. Samen met Zeeland Business organiseren zij op 9 april 2019 een WrX Road Show voor ondernemers op Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee. Voormalig minister-president Jan Peter Balkenende is uitgenodigd als keynote spreker. Ook tekenen de partijen deze avond een convenant om de samenwerking kracht bij te zetten.

Het programma ziet er als volgt uit:

Programma


Voorprogramma

17.00 – 17.30 Inloop
17.30 – 18.30 ALV OSD
18.15 – 19.00 Buffet voor leden OSD

 


Hoofdprogramma

18.30 – 19.00 Inloop
19.00 – 19.15 Opening + inleiding collegetour kennissessies
19.15 – 19.45 Keynote spreker Jan Peter Balkenende over versterken economische structuur en Zeeuwse werkgelegenheid en Mobiliteitsplatform
20.00 – 20.30 Ronde 1 – collegetour
20.40 – 21.10 Ronde 2 – collegetour
21.15 – 22.00 Discussie aan de hand van stellingen
22.00 – 22.30 Afsluiting en informeel napraten

 

Keynotespreker - Jan Peter Balkenende

De keynotespreker van de eerste WrX Road Show is Jan Peter Balkenende.
Als voorzitter van de commissie structuurversterking en werkgelegenheid Zeeland pleitte Jan Peter Balkenende voor een overheidsinvestering van 90 miljoen in de Zeeuwse economie.


Thema

Het thema van de avond is: vitale arbeidsmarkt. Voor het eerst wordt er een evenement georganiseerd waar Ondernemerskring Schouwen-Duiveland, de gemeente, HZ University of Applied Sciences, Scalda en Pontes Pieter Zeeman met elkaar in gesprek gaan, elkaar informeren en motiveren om tot concrete ideeën en afspraken te komen. De middelbare school Pontes Pieter Zeeman is het decor voor de eerste WrX Road Show die de komende tijd een ronde door Zeeland zal maken. De WrX Road Shows zijn een initiatief van Zeeland Business en bedoeld om onderwijs, educatie en bedrijfsleven samen te brengen, om via krachtenbundeling de Zeeuwse arbeidsmarkt te versterken.

Collegetour kennissessieVoor de collegetour rondes is er keuze uit vier deelnemers:


Pieter Zeeman – SG Pontes – onderwijs in samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit organisaties
In 2020 krijgt Pieter Zeeman een gloed nieuw schoolgebouw. Dat gebouw is zo ontworpen dat het ondersteunend is aan het nieuwe concept van de school: toekomstgericht onderwijs. Belangrijk element van dat onderwijs is dat het vorm en inhoud gegeven wordt in samenwerking met externe partners uit het bedrijfsleven en non-profit organisaties. Leerlingen krijgen hierdoor onderwijs dat bij de tijd is in een reële context waardoor ze een goed beeld van het beroepenveld krijgen. De relevantie van de leerdoelen wordt hierdoor duidelijker, waardoor de motivatie van leerlingen wordt geprikkeld. Bedrijven krijgen de kans om contact te leggen met mogelijk toekomstige medewerkers, voor wie zij de branche goed in beeld kunnen brengen. Een pilot van Pieter Zeeman met de Zuidhoek loopt met succes.

HZ University of Applied Sciences – Living Lab
HZ University of Applied Sciences, gemeente Schouwen-Duiveland en middelbare school Pieter Zeeman in Zierikzee zijn gezamenlijk Living Lab gestart. Dit is een unieke samenwerking waar de samenwerkende partijen, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden in co-creatie kennis ontwikkelen en oplossingen vinden voor actuele vraagstukken voor Schouwen-Duiveland op het gebied van water, voedsel en gezondheid. Bijzonder aan de samenwerking is de doorlopende leerlijn (vo-mbo-hbo-wo) die gecreëerd is en daarmee nieuw perspectief aan leerlingen en studenten biedt en mogelijk resulteert in startups en nieuwe banen. Met ‘Het Zout’ ontstaat er een unieke onderwijsomgeving op het gebied van de duurzame delta.

Het doel van het Living Lab is om innovaties te vinden, te testen en marktgeschikt te maken, als bijdrage aan de doelen uit ‘Tij van de Toekomst’ (de strategische visie van de gemeente Schouwen-Duiveland) die de gemeente heeft op het gebied van circulaire economie zoals energiebesparing, afvalvermindering en beter gebruik van reststroom. Daarnaast zorgt het Living Lab er voor dat leerlingen en studenten in contact komen met Schouwen-Duiveland en de veelzijdige bedrijven die hier gevestigd zijn. Op deze manier draagt het Living Lab ook bij aan uitdagingen die er zijn op de arbeidsmarkt in Schouwen-Duiveland. Tevens wordt door de betrokkenheid van ondernemers en overheden de sociaaleconomische agenda van overheden gevoed en biedt het lab ondernemers innovatiemogelijkheden die in de praktijk tot uitvoering zijn te brengen met nieuwe businesscases

 


Scalda – Praktijkroute
Praktijkroute: nieuwe vorm van horeca-en recreatie-onderwijs.
Niet meer naar school, vanaf dag 1 in het bedrijf, geen theorietoetsen, geen boekenlijsten, geen docent voor de klas…. Wat dan wel? De praktijkroute brengt het onderwijs naar het bedrijf. De coach van school, de bedrijfsbegeleider en de student vormen een team, waarbij de student alles leert wat hij moet leren om examen te kunnen doen en het traject af te sluiten met een diploma. Een BOL-traject, met de voordelen van een BOL-student (geen arbeidsovereenkomst, geen salaris) maar wel een student 30 uur per week in het bedrijf. Waarom zou een student dit willen? Waarom doen bedrijven hierin mee? Schuif aan en praat mee!

 


De Zuidhoek – wij leiden uw toekomstige medewerker op
Beste ondernemer,
Wat zou u er van vinden als wij uw toekomstige medewerker zouden gaan opleiden voor uw vacatures?
Dat is wat de Zuidhoek doet, maar daar hebben wij ook u bij nodig.
En ja, het gaat om mensen die enige ondersteuning nodig hebben voordat ze bij u aan de slag kunnen.
Wij zijn er van overtuigd dat als we samen met het onderwijs en u als ondernemer de handen ineenslaan, dat gaat lukken.
Graag nodigen wij u uit om de kansen die de Zuidhoek hierin kan bieden te ontdekken.

Locatie

Scholengroep Pontes | locatie Zierikzee
Hatfieldpark 1-2
4301 XC Zierikzee


Aanmelden


Aanmeldingen

Binnenkort beschikbaar

Zeeland Business WrX

Zeeland Business WrX

WrX is een initiatief van Zeeland Business in samenwerking met diverse relevante partijen rondom werkgelegenheid in Zeeland.

Zeeland heeft een krappe arbeidsmarkt die nu en in de komende jaren zwaar onder druk komt te staan. Op termijn wordt een groot tekort aan werkzame personen verwacht. Het opvullen van deze vraag is voor werkgevers lastig op te vullen.
Doelstelling van WrX is het bundelen van krachten om Zeeland binnen en buiten de provincie te positioneren als een aantrekkelijke provincie om in te wonen, werken en recreëren.

Met Zeeland Business WrX wordt via clustering en samenwerking ingezet op de speerpunten:

  • Het aantrekken van Zeeuwen voor Zeeuwse vacatures
  • Het aantrekken van niet Zeeuwen voor de Zeeuwse vacatures
  • De positionering van Zeeland als aantrekkelijke woon- en werkregio voor al het talent

WrX bestaat uit diverse geclusterde initiatieven, waaronder de Roadshow waarin bedrijfsleven, educatie en overheid aan elkaar worden gekoppeld.

Bekijk hier de video van deze avond. 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *