ZB Academy Masterclass – Gevolgen nieuwe privacywetgeving

In januari van dit jaar organiseerde we onze eerste masterclass over de gevolgen van de nieuwe privacywetgeving. Met een groep enthousiaste cursisten gingen onze specialisten Brigitte en Tineke aan de slag om de deelnemers handvatten te bieden om zelf aan de slag te gaan met de AVG. De deelnemers beoordeelden de masterclass gemiddeld met een 8,2 en gaven aan daadwerkelijk nu zelf aan de slag te kunnen. Bovendien waren ze ook wel een beetje geschrokken over wat er allemaal gaat veranderen per 25 mei 2018. Ook jouw organisatie moet dan AVG-proof zijn en daarom organiseren we deze masterclass nog een keer op donderdag 29 maart. Opnieuw worden ondernemers dan klaar gestoomd voor de privacywetgeving. 

Per 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele EU. Nu hebben de lidstaten nog hun eigen nationale wetten, gebaseerd op de Europese privacyrichtlijn uit 1995.

Wat verandert er?
De AVG zorgt onder meer voor:
– versterking en uitbreiding van privacyrechten
– meer verantwoordelijkheden voor organisaties
– dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen.

De masterclass is voor iedereen die te maken heeft met de juridische gevolgen van de AVG. Twee specialisten uit de praktijk belichten zowel de juridische als de praktische kant van deze wet. Kosten voor deze masterclass: €249 per persoon. Onze ZB-leden betalen €199. De masterclass vindt plaats in de ochtend op donderdag 29 maart.

Wat krijg je hiervoor?

 • Masterclass is persoonlijke setting waarbij zowel juridische als praktische kant van de nieuwe privacywetgeving wordt belicht
 • Handvatten om zelf aan de slag te gaan met de wet i.p.v. iemand hiervoor inhuren
 • Uitgebreide lunch
 • Consumpties
 • After-service met open leeromgeving met nadere informatie en mogelijkheid tot vragen stellen
 • Tegoedbon voor 1 uur gratis juridisch advies bij In-Practiz

Sprekers

Deze masterclass wordt verzorgd door Tineke van Heijst, directeur VHIC, en door Brigitte Hendrikse, eigenaar IN-PRACTIZ.

Tineke van Heijst is directeur bij VHIC. In april publiceerde Tineke de ‘Roadmap voor de implementatie van de AVG’. In dit stappenplan zijn de eisen zoals gesteld in de AVG vertaald naar tien concrete stappen die een organisatie kan nemen om te komen tot overeenstemming van de gestelde eisen. Inmiddels is dit stappenplan door diverse organisaties gebruikt als praktische leidraad om de implementatie vorm te geven.

 

 

Over VHIC
Krachtig informatiemanagement in een uitdagend landschap. Dat is waar de 50 professionals van VHIC zich dagelijks mee bezig houden. Via de VHIC Faculty, ons opleidingsinstituut, delen wij onze kennis van het inventariseren, structureren en beheren van informatie. Ook verwerken we onze kennis in praktische tools die organisaties helpen om hun informatiebeheer te verbeteren. www.vhic.nl

 

Brigitte Hendrikse-Troost is eigenaar van juridisch adviesbureau In-Practiz en tevens extern functionaris gegevensbescherming. Vanuit deze ervaring bespreekt zij tijdens de Masterclass de juridische aspecten van de nieuwe AVG. Wat zijn persoonsgegevens precies? Welke verplichtingen volgen er uit de AVG voor jouw onderneming? En met welke partijen moet je bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten? Voor het antwoord op deze en andere vragen kom je naar de masterclass AVG van de ZB Academy.

En omdat wij ons realiseren dat ongetwijfeld niet alle vragen op deze morgen beantwoord zullen kunnen worden krijgen alle deelnemers aan de Masterclass een tegoedbon voor 1 uur gratis Juridisch consult bij In-Practiz.

Over In-Practiz
Brigitte Hendrikse-Troost is directeur/eigenaar van In-Practiz. Na jaren gewerkt te hebben Head of Market Supervision bij het Zeeuwse energiebedrijf DELTA, waar ze verantwoordelijk was voor regulatory affairs, compliance en contract management met betrekking tot de Europese groothandelsmarkt (B2B en trading) en daarna als als legal counsel bij een advocatenkantoor gespecialiseerd in dienstverlening aan Nederlandse en internationale cliënten op het gebied van financiële- en energiemarkten in Amsterdam, besloot ze dat het tijd was om zaken anders te doen. Praktische toepassing van juridische kennis, effectieve implementatie en zakelijke geschilbeslechting door middel van mediation werden de 3 pijlers onder haar eigen adviesburau: In-Practiz.  Concreet betekent dit, samen met u als klant toegevoegde waarde creëren door middel van een praktische aanpak en effectieve uitvoering, zonder de juridische realiteit uit het oog te verliezen! In-Practiz. Dat is Praktisch! www.in-practiz.nl

Meer informatie AVG

Op 25 mei 2018 treedt de AVG in werking, deze opvolger van de wet bescherming persoonsgegevens, is daarmee een dankbaar onderwerp voor vele workshops, cursussen en masterclasses in het hele land. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? En ook belangrijk…waar gaat het niet om? In dit artikel proberen onze specialisten Brigitte en Tineke op deze vragen antwoord te geven.

Om maar eens met het laatste te beginnen, waar gaat de AVG niet over?
De AVG gaat niet over regeltjes met betrekking tot telemarketing, spam of cookies. Deze zaken zijn geregeld in de Telecommunicatiewet. Daarin staat onder andere dat het verboden is om overlast te veroorzaken met ongevraagde commerciële elektronische berichten. Vaak gaat het hierbij om ‘direct marketing’. Alle directe elektronische berichten vallen hieronder, dus e-mails, maar ook sms’jes, mms’jes, appjes, directe berichten op sociale netwerksites en faxen. Het maakt daarbij niet uit om welk doel het gaat: verkoop, naamsbekendheid, een goed doel, ledenwerving of verspreiding van een levensovertuiging. Dit type berichten mag je alleen verzenden, als de ontvangers van de berichten:

 1. je vooraf toestemming hebben gegeven, en
 2. kunnen zien dat jij de afzender bent, en
 3. zich probleemloos kunnen afmelden.

Ook gaat de AVG niet over de kleine lettertjes met betrekking tot de verkoop via internet. Dat is geregeld in het burgerlijk wetboek en daarin staan onder andere zaken als de wijze waarop een bestelproces moet zijn ingericht, welke informatie je moet verstrekken en aan welke regels jij je moet houden als het gaat over bedenktermijnen.

Moet ik mij dan als ondernemer wel druk maken over de AVG?
Het antwoord de bovenstaande vraag is zeker JA. De AVG is namelijk praktisch gezien op iedere onderneming (klein of groot) van toepassing. De AVG gaat namelijk om de verwerking van de persoonsgegevens van o.a. jouw klanten en heeft daarmee dus zeker wel raakvlakken met marketing en verkoop via internet.

Hoe zit dat dan?
Er zijn vele soorten persoonsgegevens. Voor de hand liggende gegevens zijn iemands naam, adres en woonplaats. Maar ook telefoonnummers en postcodes met huisnummers zijn persoonsgegevens. Daarnaast kan er ook nog sprake van zijn van gevoelige gegevens als iemands ras, godsdienst of gezondheid. Deze gegevens worden bijzondere persoonsgegevens genoemd en zijn door de wetgever extra beschermd.

Deze persoonsgegevens mag je kort samengevat als ondernemer enkel op basis van toestemming van de gebruikers gebruiken en als je dat doet dien je hiervan o.a. een register bij te houden. Daarnaast moet je zaken regelen met betrekking tot de wijze waarop mensen controle kunnen uitoefenen (recht op inzage, wijzigen, vergeten, etc.) en heb je de verplichting om mensen heldere informatie geven over de persoonsgegevens die je verwerkt en voor welk(e) doel(en) je deze gegevens verwerkt bijvoorbeeld via een online privacyverklaring.

En wat betekent dat dan concreet?
Concreet betekent dit dat als je binnen jouw onderneming dit soort gegevens verzamelt van bijvoorbeeld klanten of personeelsleden je naar alle waarschijnlijkheid zult moeten voldoen aan de AVG, want de uitzonderingen zijn (ook voor kleine ondernemingen) maar heel beperkt en gelden bijvoorbeeld alleen voor incidentele verwerkingen.

Overigens stonden veel van deze regeltjes ook al in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, maar er zijn ook  nieuwe privacy-rechten bij gekomen en de bestaande rechten worden sterker. Daarnaast ligt de nadruk   – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van ondernemingen om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

Kortom: de AVG verdient zeker jouw aandacht! De implementatie van de AVG hoeft overigens m.n. voor kleinere ondernemingen helemaal niet ingewikkeld te zijn.

Hoe werkt dit dan in de praktijk?
Tineke heeft een 10 stappen plan uitgewerkt voor implementatie van de AVG. Uiteraard komt deze uitgebreid aan bod tijdens de masterclass en bekijken we hoe het stappenplan op jouw organisatie van toepassing is.

Stap 1 – Stel een projectleider of een projectteam aan voor de implementatie
Stap 2 – Stel een Functionaris Gegevensbescherming aan
Stap 3 – Creëer bewustwording in de organisatie
Stap 4 – Inventariseer de verwerking van persoonsgegevens
Stap 5 – Zorg voor passende beveiliging van de persoonsgegevens
Stap 6 – Maak of controleer afspraken met de verwerkers
Stap 7 – Zet een register van verwerkingsactiviteiten op
Stap 8 – Ontwerp en stel een gegevensbeschermingsbeleid vast
Stap 9 – Stel een procedure op voor de melding van een inbreuk in verband met persoonsgegevens
Stap 10 – Stel procedures op richting de betrokkenen

Ook aan de slag? Kom dan naar onze Masterclass AVG hierin gaan we onder andere in op: welke persoonsgegevens er zijn, welke vereisten er gelden voor het verwerkingenregister en krijg je praktische tips met betrekking tot de implementatie.

Programma

 08:45 uur  Inloop, ontvangst met koffie/thee
 09:00 uur  Juridische kant AVG – spreker Brigitte
 10:00 uur  Pauze met koffie + Zeeuwse bolus
 10:30 uur  Praktische kant AVG – spreker Tineke
 11:45 uur  Plenaire vragensessie
 12:15 uur  Lunch & netwerken

Kosten

€249 excl. BTW.

ZB-leden betalen €199.

Wat krijg je hiervoor?

 • Masterclass waarbij zowel juridische als praktische kant van de nieuwe privacywetgeving wordt belicht
 • Uitgebreide lunch
 • Consumpties
 • After-service met open leeromgeving via VHIC
 • Tegoedbon voor 1 uur gratis juridisch advies bij In-Practiz

Tijdens deze masterclass word je volledig klaargestoomd om zelf met de wet aan de slag te gaan. Hoef je dus geen jurist meer voor in te huren! Dankzij deze interactieve masterclass kun je al je vragen stellen en weet je precies wat jij nodig hebt voor jouw bedrijf.

Juridische kant masterclass
Wat zijn persoonsgegevens precies? Welke verplichtingen volgen er uit de AVG voor jouw onderneming? En met welke partijen moet je bijvoorbeeld een verwerkersovereenkomst sluiten? Brigitte is functionaris gegevensbescherming en weet alle ins en outs over de juridische kant van deze wet.

Praktische kant masterclass
Aan de hand van de Roadmap voor de implementatie van de AVG gaat Tineke samen met jullie bekijken hoe de wet in de praktijk ingezet gaat worden. Waar moet je aan voldoen, hoe verwerk je dit in je huidige persoonsgegevensregistratie. Uiteraard komen er voorbeelden aan bod en kun je praktische vragen stellen.

Lunch
Soep, diverse soorten brood, snijbrood, broodjes, diverse vleeswaren en kaas, zoetwaren, kroket, rauwkost, rundvleessalade, kwark, fruit. Onbeperkt koffie/thee, (karne)melk, jus en multisap.

After-service met open leeromgeving VHIC
Via deze open leeromgeving kun je nadere informatie vinden opgesteld door Tineke en Brigitte. Ook is het mogelijk om hier vragen te stellen.

Tegoedbon juridisch advies In-Practiz
Bedenk je na de masterclass nog vragen of wil je gewoon nog eens sparren over de implementatie van de AVG? Je bent van harte welkom tijdens een gratis juridisch consult bij Brigitte Hendrikse van In-Practiz. Tijdens de masterclass ontvang je een tegoedbon hiervoor.

Aanmelden


Locatie

Hotel Terminus Goes
Stationsplein 1
4461 HP GOES

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

Evenement-tag: Award

Niets gevonden

Er zijn geen resultaten gevonden

","subscription_failed":"Kijk dan de onderstaande velden in om ervoor te zorgen u de juiste informatie.","et_ab_log_nonce":"e319d2654b","fill_message":"Alsjeblieft, vul op de volgende gebieden:","contact_error_message":"Gelieve de volgende fouten te verbeteren:","invalid":"Ongeldig e-mail","captcha":"Captcha","prev":"Vorig","previous":"Vorige","next":"Volgende","wrong_captcha":"U heeft het verkeerde nummer in de captcha ingevoerd.","wrong_checkbox":"Checkbox","ignore_waypoints":"no","is_divi_theme_used":"","widget_search_selector":".widget_search","ab_tests":[],"is_ab_testing_active":"","page_id":"21330","unique_test_id":"","ab_bounce_rate":"5","is_cache_plugin_active":"yes","is_shortcode_tracking":"","tinymce_uri":""}; var et_pb_box_shadow_elements = []; var et_pb_motion_elements = {"desktop":[],"tablet":[],"phone":[]}; var et_pb_sticky_elements = []; /* ]]> */