Zeeuwse MKB heeft laagste innovatiegraad van Nederland

foto3De eerste bijeenkomst van het Zeeland Business Netwerk in het nieuwe jaar stond in het teken van werk. Prof. Dr. Roland Blonk inspireerde met zijn betoog dat het Zeeuwse MKB de laagste innovatiegraad van Nederland vertoont. Hij deed daarbij wel een unieke handreiking aan ondernemend Zeeland.

De ruim 100 ondernemers werden deze avond ontvangen bij Orionis Walcheren. Orionis Walcheren, een samenwerking tussen de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere, verenigt de sociale diensten, sociale werkvoorziening en kredietbank in één organisatie. Volgens gastspreker prof. Dr. Roland Blonk, onderzoeker bij TNO op het gebied van Arbeid en Gezondheid, is de vestigingsplaats van Orionis, midden op een bedrijventerrein, uniek voor Nederland en daarmee een compliment waard. Naast Orionis was er een prominente plaats voor sponsor De Appelaere. Dit jaar uitgeroepen tot ‘beste product van het jaar’.

Van werk naar werk
Blonk heeft de afgelopen anderhalf jaar onderzoek gedaan naar de duurzame inzetbaarheid van personeel. Aanleiding hiervoor is het gegeven dat in Nederland 1,5 miljoen mensen structureel aan de zijlijn staan. Om die reden heeft TNO interesse in het ontwikkelen van effectieve methoden om mensen te begeleiden van werk naar werk. Zo heeft Blonk een korte intensieve training ontwikkeld om jongeren te versterken in hun probleemoplossend vermogen, hun motivatie en hun zelfvertrouwen. De resultaten zijn opvallend. Waar in 2013 nog geen 10% van de jongeren een baan vond, vindt in 2014 60% van de jongeren, na het volgen van de training, tenminste een tijdelijke baan.

Innovatie nodig
Wel betoogt hij daarbij dat er een arbeidsmarkt nodig is. En dat een arbeidsmarkt alleen floreert bij innovatie. Dat immers zorgt voor nieuwe banen. Hij constateert dat dit juist in Zeeland opvallend achterblijft. Om dit nader te kunnen onderzoeken doet hij een uniek voorstel. Gelet op de mogelijkheid van Europese subsidie vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is het mogelijk om te werken aan deze innovatieve kracht. Hiervoor wil hij namens TNO de dialoog aangaan met het Zeeuwse mkb en de Zeeuwse kennisinstellingen om te kijken wat nodig is om meer omzet en meer werkgelegenheid te realiseren. Hij zegt toe dit op te pakken en de communicatie hierover te laten lopen via de kanalen van Zeeland Business.

Participatiewet
Tonnie van der  Maale, manager HR en kwaliteit bij Orionis gaat deze avond in op de nieuwe Participatiewet. Zijn betoog is duidelijk. Hij benadrukt dat werkgevers hoe langer hoe meer (mede-) verantwoordelijk worden voor de participatie van mensen op de arbeidsmarkt. Hij spreekt in dit verband over human resources deveolopment, als een samenwerking tussen overheid, werkgevers en werknemers. Tot slot wijzen Adriaan Beirnaert van Progrezz Pensioenen en Verzekeringen en Lodewijk van Beers van het gelijknamige administratiekantoor in op de belangrijkste wijziging in 2015 voor ondernemers.

Hieronder een selectie van de foto’s waarvan de hele serie is te bekijken op het Flickr-kanaal van Zeeland Busines

foto1foto2foto3foto4foto5foto6foto7foto8foto9foto10

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.