Zeeland Seaports: De Poort naar Europa

Per 1 januari is Zeeland Seaports zelfstandig geworden. Op het visitekaartje van Hans van der Hart staat CEO. Nog nadrukkelijker profileert Zeeland Seaports zich als een internationaal bedrijf. Frankrijk heeft besloten dat er een rechtstreekse verbinding moet komen naar het noorden. Dat betekent de opwaardering van het Canal du Nord naar Parijs: De Zeeuwse havens zijn hierdoor onderdeel geworden van het Ten-T kernnetwetwerk. Daarmee wordt het Zeeuwse havenbedrijf een belangrijke corridor voor de doorvoer naar het achterland.

Van der Hart: “Dit levert ook extra kansen op voor Zeeland. Ons afzetgebied wordt namelijk enorm. Als hier containers gelost en geladen kunnen worden met als bestemming Parijs, dan bereiken we een bewonersgebied van vele miljoenen mensen. Stel dat we hier, in een logistiek centrum, de containers uit kunnen pakken, de goederen behandelen en dan doorsturen, dan is dat een zeer grote boost voor de werkgelegenheid. Een extra pré in Zeeland is dat we over voldoende ruimte beschikken. Nederland en Vlaanderen zijn het ondertussen eens over de bouw van de nieuwe zeesluis in Terneuzen. Die gaat er komen. Helaas duurt het nog wel een jaar of drie/vier voor de bouw kan beginnen.”

Goud in handen
“De verzelfstandiging van Zeeland Seaports heeft onze slagkracht enorm verhoogd. In principe kan ik nu zelfstandig à la minute besluiten over de uitgifte van een stuk grond aan een (nieuw) bedrijf in ons haven- en industriegebied. Dat heeft consequenties. Vroeger stelden provincie en gemeenten zich garant, dat moeten we nu zelf doen. Wij moeten dus een stevige contractpartij zijn en onze zaken goed voor elkaar hebben. Daarom vertaalt de verzelfstandiging zich naar de hele organisatie, die overigens fantastisch mee gaat in de nieuwe vorm. Ook is er een nieuwe raad van commissarissen. Allemaal mensen met eigen kwaliteiten en disciplines, zoals chemie, logistiek, maritiem, financieel en politiek. Vanuit hun eigen netwerken brengen zij enorm veel inhoudelijke expertise mee voor Zeeland Seaports. Dat is even anders werken dan in de vorige constellatie.”
“Door de internationalisering zijn we ook los aan het komen van onze ‘Zeeuwse behoudendheid’. Wij moeten hier in Zeeland trots zijn op wat we hebben. Ik kan het niet genoeg benadrukken. En dat geldt voor alle Zeeuwse bedrijven: We hebben goud in handen en moeten dat verzilveren! We moeten echt af van opmerkingen als: ‘We zijn het best bewaarde geheim’. Onze communicatie is gericht op presentatie. Wij genereren veel banen, dat begint bij ons al met het aan jonge gasten vertellen hoe leuk het hier is. Daarom ondersteunen we enthousiast ‘De Ronde van Zeeland Seaports’. Dat past bij ons. Iedereen moet ons kennen, wij zijn geen regionaal bedrijf. Wij zijn de poort naar Europa. Dat willen we voortdurend uitdragen. Rotterdam is in Nederland mainport, de overheid heeft 30% van de aandelen. Maar onze haven heeft met de bereikbaarheid vanaf de zee en naar het achterland enorm sterke troeven, zo is onze verbinding met bijvoorbeeld Duisburg minstens zo goed als die van Rotterdam. Als ik behoefte heb aan overleg met een ministerie dan neem ik contact op en wordt een afspraak geregeld. Ik ben er dan ook van overtuigd dat ze in Den Haag heel veel belang hechten aan de ontwikkelingen hier.

Cijfers en toekomst
2008 en 2010 waren recordjaren voor Zeeland Seaports. In 2009, het jaar van de recessie, liep de overslag van lading in de haven 13% achteruit en dat werd in 2010 weer goedgemaakt: 15% omhoog en daarmee direct op het niveau van voor de crisis. In 2011 boekt Zeeland Seaports naar verwachting een vooruitgang van 6 à 7% en komt de overslag uit op 35 miljoen ton goederen. Van der Hart: “2012 wordt weer een spannend jaar, ik zal blij zijn als we dan hetzelfde resultaat halen als in 2011.” “Naast het strategisch masterplan 2020 gaan we in 4-jaren plannen onze directe prioriteiten vastleggen. Een van de speerpunten is de ontwikkeling van de logistiek in met name Vlissingen. De bereikbaarheid van de haven in Vlissingen is perfect. Schepen worden steeds groter. Wij kunnen ze hebben en dat maakt Vlissingen steeds aantrekkelijker als bereikbare haven voor de zee en het achterland.
Van der Hart is ondertussen de zestig gepasseerd en vindt dat hij niet met pensioen kan voordat Zeeland Seaports beschikt over een containerterminal. Hij noemt dat ‘containerisatie’: “In het marktsegment breakbulk zijn we in de achterliggende jaren de snelst groeiende haven in de Hamburg-Le Havre-Range. Maar er moet een container terminal komen anders lopen er klanten weg. Wij nemen de argumenten van de natuurorganisaties serieus en werken er hard aan om met de komst van de WCT de natuur wèl te laten varen. In de Kanaalzone lopen we met onze ‘groene aanpak’ nu al voorop. De verbinding van Yara met de glastuinbouw is echt het meest duurzame project wat er bestaat. Dus mag je dat van ons ook verwachten in Vlissingen. Natuurherstel in de Westerschelde als gevolg van verbetering van de toegankelijkheid van de Antwerpse haven mag niet ten koste gaan van de geplande ontwikkelingen in de Zeeuwse havens.” “De Provincie is bezig met het vernieuwen van het Integraal Omgevingsplan (het IOP – PDF 4,45mb). Het is nu HET moment om de Westerschelde Container Terminal in dat nieuwe plan mee te nemen. Het huidige college van Gedeputeerde Staten heeft in haar collegeprogram de WCT als nieuwe havenontwikkeling met name genoemd. Dan is ’t nu tijd voor daden. Ook onze minister-president, Mark Rutte, heeft mij verzekerd dat hij de WCT een project vindt van nationaal belang.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *