Zeeuws ondernemerschap internationaal geprezen

Zeeland Seaports speelt in op containerisatie

Natuurlijk, ook de Zeeuwse havens zijn niet ongevoelig voor de effecten van de wereldwijde crisis. Maar slecht gaat het niet, integendeel zelfs. CEO Hans van der Hart maakt de balans op.

In 2011 boekte Zeeland Seaports een absoluut record. In dat jaar werd in de Zeeuwse havens maar liefst 35 miljoen ton goederen overgeslagen. Uit de cijfers tot en met september van dit jaar blijkt dat de tonnen die per zeevaart de havens passeren een daling vertonen van 7%. De overslag via de binnenvaart vertoont daarentegen een groei van maar liefst 20%. Zoals alle cijfers, verdienen ook deze enige nuancering. “Het record dat we vorig jaar boekten, is vooral het gevolg van een incident bij Zeeland Refinery (voorheen Total). Zij  kampten met een kapotte pijpleiding bij Vlake waardoor een aanzienlijk groter gedeelte van de crude-oil per schip werd aangevoerd.” Ook de opvallende groei in de binnenvaart vraagt om verklaring. “Dit heeft met name te maken met de toenemende opslag van metalen in de haven. Inmiddels zijn wij, wereldwijd, de tweede haven op dit gebied. We laten alleen Detroit nog voor ons.”

IJzersterke positie
De positie van de havens in Vlissingen en Terneuzen is ijzersterk. Waar de havens op het gebied van de op- en overslag van metaal nog genoegen moeten nemen met een tweede plaats, nemen de havens qua pulp en papier een absolute nummer één positie in. Verder is de haven in Vlissingen belangrijk voor de aanvoer van onderdelen voor de grote windturbines op zee, voor de Engelse kust. Volgens Van der Hart liggen hier -Van der Hart spreekt over ‘projectlading’- nog gigantische kansen voor Zeeland Seaports. “Voor onze havens en met name Vlissingen spreekt dat het dicht aan zee ligt en schepen met een diepgang van 16,5 meter kan ontvangen. Maar dat zijn niet de enige pré’s. In de contacten die ik wereldwijd heb, wordt ook altijd het lokale ondernemerschap geprezen. De servicegraad, bijvoorbeeld van de grote familiebedrijven als Verbrugge en Kloosterboer maar ook anderen, is ongekend hoog. Overigens staat op ons verlanglijstje nog wel de verbetering  van de toegankelijkheid van onze havens vanaf zee. Eenvoudig uitgelegd doel ik hiermee op het weghalen van drempels in de vaarroutes. Hiermee zouden we op termijn schepen met een diepgang van 17,5 meter kunnen ontvangen. Mijns inziens een belangrijk winstpunt voor de regio.”

Containers
Van der Hart maakt zich daarnaast sterk voor de komst van een grootschalige containerterminal in de haven. Het havenschap wil hiermee inspelen op de containerisatie. Het vervoer van goederen in containers is enorm toegenomen. Momenteel zit al de helft van de goederen die wereldwijd wordt getransporteerd in een container. En dit aandeel groeit jaarlijks gestaag. Onlangs gooide Martin Verbrugge van Verbrugge Terminals de knuppel in het hoenderhok. Hij dreigde Zeeland te verlaten als de plannen voor de Westerschelde Container Terminal (WCT) zijn plannen voor een Verbrugge Container Terminal (VCT) in de wielen zouden blijven rijden. Van der Hart spreekt over een storm in een glas water. “Onze relatie met de heer Verbrugge en met Verbrugge Terminals is onverminderd goed. Sterker nog, we maken samen deel uit van een projectgroep die inzet op containerisatie van de haven van Vlissingen, meer specifiek het geschikt maken van de huidige terminal aan de Quarleshaven voor behandeling van zowel containers en overige lading. Daarnaast sluiten we niet uit dat elders binnen de haven initiatieven voor containerisatie worden gerealiseerd, met op langere termijn ook de ontwikkeling van de Westerschelde Containerterminal. Ik verwacht dat we in 2014/15 een terminal in gebruik zullen kunnen nemen.”

Bulk
Na de verzelfstandiging van Zeeland Seaports in 2011 heeft het bedrijf zich georiënteerd op kansrijke markten. Naast de projectladingen en containers is een derde kansrijke markt de natte bulklading. “Denk hierbij aan de opslag van olie bij Vesta en Oiltanking. Dit laatste bedrijf is bezig met een forse uitbreiding van de capaciteit. De huidige opslagcapaciteit zal toenemen met zo’n 317.000 m3 naar in totaal ruim 470.000m3. Hiermee zal de overslag voor Oiltanking op termijn toenemen tot zo’n 6 miljoen ton per jaar.”

Duurzame haven
Zeeland Seaports streeft ernaar om van de Zeeuwse havens duurzame havens te maken. Zo krijgen binnenvaartschepen korting op de havengelden als zij in het bezit zijn van een green award. Daarnaast zijn er walstroomvoorzieningen voor de binnenvaart. Hierdoor vermindert lokaal de uitstoot van NO2 en fijnstof en wordt geluidsoverlast beperkt. Een ander voorbeeld van het streven naar duurzaamheid is het (her)gebruik van reststromen. Voorwaarde voor benutting van reststromen en het ontsluiten van een markt voor verhandeling hiervan is een infrastructuur (fysiek en organisatorisch) om verschillende gebruikers met elkaar te verbinden. “Iets dergelijks doen we natuurlijk al in het glastuinbouwgebied in Westdorpe. Yara levert restwarmte (water) en rest-CO2 aan glastuinbouw. Het afgekoelde water wordt weer afgevoerd terug naar Yara.”

Glastuinbouw
Wat betreft de glastuinbouw meent Van der Hart dat het nu tijd is om te gaan verzilveren, na enkele moeilijke beginjaren. “Door het gebruik van restwarmte zijn de energiekosten in ons glastuinbouwgebied tot dertig procent lager dan bij energie van een warmte-krachtcentrale. Voor tuinders is dat interessant gelet op de hoge gasprijzen. Bovendien zijn wij bereid voor langere termijn contracten af te sluiten tegen een zeer concurrerend laag tarief. We hebben hierover concrete contacten met tuinders in Nederland en Vlaanderen. Zij zijn bovendien geïnteresseerd in grote kavels van 20 tot 30 hectare. Met name in Vlaanderen zijn die nog nauwelijks beschikbaar.”

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *