Zeeuws-Vlaamse gemeenten lanceren Ondernemersportaal

Op dinsdag 7 november hebben de drie Zeeuws-Vlaamse wethouders van Economie, Jean-Paul Hageman, Chris van de Vijver en Jack Begijn, het digitale Zeeuws-Vlaamse ondernemersportaal www.ondernemeninzvl.nl gelanceerd. Dat gebeurde op het Zeeuws-Vlaams Paviljoen tijdens Contacta in Goes. Deze gemeenten presenteren zich op het ondernemersportaal zowel samen als individueel aan ondernemers.

Informatie voor ondernemers
Op het digitale ondernemersportaal kunnen (toekomstige) ondernemers informatie vinden over ondernemen in Zeeuws- Vlaanderen. Zowel bestaande ondernemers als ondernemers die zich in de gemeente Terneuzen, Hulst of Sluis willen vestigen, vinden hier informatie en antwoorden op veel van hun vragen. Het ondernemers- portaal bevat onder meer informatie over de vestigingsmogelijkheden die de gemeenten bieden aan ondernemers. Daarnaast geeft het portaal een beeld van de economische bedrijvigheid met economische kengetallen en vindt de bezoeker er informatie over vergunningen.

De drie gemeenten staan al jaren samen op het Zeeuws-Vlaams paviljoen om de regio te promoten. Zeeuws-Vlaanderen is een aantrekkelijke vestigingslocatie voor bedrijven dankzij het uitstekende ondernemersklimaat, de wegen- en waterinfrastructuur en de interessante grondprijzen. De ligging ten opzichte van grote steden als Rotterdam, Gent en Antwerpen maakt de regio uniek. Er is een nauwe samenwerking met het Vlaamse bedrijfsleven. Wethouder Jean-Paul Hageman van gemeente Hulst verwoordt het mooi: “De Westerschelde scheidt ons van de rest van Zeeland en als we ons omdraaien, kijken we Vlaanderen recht in het gezicht. Zeeuws-Vlaanderen is gericht op Vlaanderen, maar hoort tegelijk bij Zeeland. Dat is een kracht. Bij ons komt het beste van twee werelden samen.”

Vaste aanspreekpunten
En vindt de ondernemer de informatie niet op de website? Wethouder Jack Begijn van gemeente Terneuzen legt uit: “Dan zijn er in iedere gemeente bedrijfscontact- functionarissen die de ondernemers verder kunnen helpen. Zij zijn vaste aanspreek- punten die de gemeentelijke procedures kennen. Zij weten de juiste contactpersonen te bereiken, beschikken over de toegang tot alle nodige informatie en helpen ondernemers bij de afhandeling van vragen en klachten.”

Samenwerking
De drie gemeenten zijn overtuigd van het belang van samenwerken. Zo werken ze niet alleen samen aan het ondernemersportaal. Er worden veel zaken onderling afgestemd en gezamenlijke bijeenkomsten georganiseerd. Deelname aan Contacta is daar een voorbeeld van. “Daarnaast doen de drie gemeenten altijd samen aan de Zeeuws-Vlaamse editie van Startersdagen. com mee”, vertelt wethouder Chris van de Vijver van de gemeente Sluis.

De promotie van Zeeuws-Vlaanderen als aantrekkelijke vestigingsregio werpt langzaam zijn vruchten af. De gemeenten zien een toename in de interesse in het aantal ondernemers dat zich wil vestigen. Van concurrentie is geen sprake, omdat iedere gemeente zijn eigen identiteit heeft. Ondernemers richten zich op specifieke kenmerken bij de keuze voor hun vestiging.

Centraal loopt de Kanaalzone in gemeente Terneuzen, het economische hart van de regio met zijn havens, grote industrie en veel voorzieningen. Toerisme en recreatie zijn belangrijke economische dragers in de gemeente Sluis. De sterkste troef van Hulst is de ligging nabij de sterk expanderende Antwerpse Linkeroever.

Ondernemen in Terneuzen
Als grootste gemeente in Zeeland heeft Terneuzen een sterk ontwikkelde industriezone, een sterk midden- en kleinbedrijf en er wordt fors geïnvesteerd in glastuinbouw en biobased economie. Grote bedrijven zorgen voor directe en indirecte werkgelegenheid. Terneuzen is een havenstad. Dit geeft de stad een internationaal karakter.
Terneuzen vormt samen met het havengebied van Zeeland Seaports in Vlissingen de derde haven van Nederland. Maar Terneuzen vormt ook samen met Gent de Kanaalzone. Het Kanaal van Gent naar Terneuzen is geografisch gezien één haven- en industriegebied, gescheiden door de landsgrens.
De verwachting is dat de voorgenomen fusie per 1 januari 2018 tussen de havenbedrijven van Zeeland Seaports en Gent een flinke impuls voor de regio betekent. Qua tonnage staat de fusiecombinatie in de top tien van Europese havens en als het gaat om toegevoegde waarde in de top drie.
Terneuzen kent goede verbindingen naar het noorden via de Westerscheldetunnel en naar het zuiden richting Gent. De havengebieden zijn via het goederenspoor aangesloten op het Belgische spoorwegennet.

Ondernemen in Hulst
In Hulst is een grote variatie aan bedrijven gevestigd: van e-commerce tot toeleveranciers voor de industrie in alle delen van de wereld. De snelle infrastructurele verbindingen spelen hierbij een belangrijke rol. Hulst kent van oudsher veel groot- en detailhandel en dienstverlening. Met woonwinkel Morres Wonen, de goed bewaarde vesting en een ruim en modern aanbod in dagelijkse goederen is Hulst 365 dagen per jaar in trek bij voornamelijk Vlaamse kooptoeristen. Op een boogscheut van Hulst, op de Antwerpse Linkeroever zijn de afgelopen jaren grote infrastructurele investeringen gedaan, met name ten behoeve van de containerisatie. Deze sterk groeiende sector maakt de regio interessant voor de vestiging van grootschalige logistieke bedrijven. Dergelijke bedrijven vragen veel ruimte, tot een omvang van enkele tientallen hectares. Het bedrijventerrein Hogeweg 5 in de directe nabijheid van de Antwerpse Linkeroever is één van de locaties waar grootschalige logistiek zich kan vestigen.

Ondernemen in Sluis
Ondernemen in Sluis is altijd anders. Enerzijds vindt men er bruisende koopcentra, maar ook de rust van het platteland. Er zijn veel historische kernen en moderne overnachtingsmogelijkheden. Toerisme is de economische motor. De bedrijvigheid in West Zeeuws-Vlaanderen kenmerkt zich door mooie (technische) familiebedrijven en veel ondernemers die actief zijn in horeca en detailhandel. Ook de landbouw is goed vertegenwoordigd.

Voor de gemeente Sluis geldt dat de ligging aan de Expressweg tussen Antwerpen en Knokke voor een goede bereikbaarheid zorgt met het Vlaamse achterland. Dit maakt de zuidelijk gelegen bedrijven- terreinen in de gemeente Sluis interessant voor Vlaamse bedrijven. Dat toerisme en recreatie een groot aandeel heeft in de economie van deze regio, zorgt er ook voor dat zich hier dienstverlenende en toeleverende bedrijven voor de toeristische sector vestigen.

Ook ondernemen in Zeeuws-Vlaanderen? Bezoek www.ondernemeninzvl.nl

Tekst: Odile de Poorter

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *