Zeeuws Vrouwennetwerk viert tweede lustrum

2014-10-07 16_59_43Op 1 juli 2005 is het
(OvVZ) opgericht. Het zakelijke netwerk biedt een inspirerende omgeving aan vrouwelijke ondernemers die zichzelf verder willen ontplooien én een klankbord willen zijn voor andere ondernemende vrouwen in en nabij Zeeland. Op 20 juni wordt het 10-jarig jubileum gevierd met een besloten feest.

Het OvVZ telt rond de 70 leden die werkzaam zijn in de meest uiteenlopende branches: van advocatuur tot kunst, van zorg tot techniek, van marketing & communicatie tot allerlei andere vormen van zakelijke dienstverlening. Zij komen gemiddeld zes keer per jaar bij elkaar op diverse locaties verspreid over heel Zeeland tijdens bijeenkomsten met wisselend thema’s. Het bestuur streeft naar een zo breed mogelijk aanbod. Dat kan zijn in de vorm van een bedrijfsbezoek, een lezing, workshop, of een sportieve activiteit, waarbij de leden elkaar (nog) beter leren kennen. Een aantal van deze componenten zijn terug te vinden in het feestprogramma dat in Middelburg plaatsvindt.
Het netwerkjaar van het OvVZ loopt van september t/m augustus. Dit wordt altijd begin september gestart met een Algemene Ledenvergadering, die uitsluitend voor de leden toegankelijk is. Hetzelfde geldt voor ons traditionele Nieuwjaarsontbijt. Bij de overige bijeenkomsten zijn introducés eenmalig welkom tegen een kleine vergoeding.

Bestuursleden gezocht
Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen die hun taak op vrijwillige basis verrichten. Dat zijn: Mary Beije, voorzitter, Loes van der Hoeven, secretaris en PR, Marja Droste, penningmeester en Karin Smallegange, ledenadministratie. Er zijn vacatures voor de functies van social mediabeheerder/webmaster en van penningmeester, omdat de huidige penningmeester na dit verenigingsjaar vertrekt en zich niet herkiesbaar stelt.

Lid worden
Het OvVZ maakt zich op voor de volgende 10 jaar. Daar zijn wel leden voor nodig, want zoals dat bij elk netwerk of vereniging het geval is, komen en gaan er ook hier elk jaar weer ondernemende vrouwen.
Ben jij een innovatieve, inspirerende en sympathieke (potentiële) ondernemer die in een informele sfeer wil netwerken, informatie uitwisselen, kennis delen of andere ondernemers wil inspireren of door hen geïnspireerd worden, sluit je dan aan bij het OvVZ! Meer informatie vind je op www.ovvz.nl

Noot voor de redactie, niet voor publicatie: voor meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Loes van der Hoeven, secretaris en PR, telefoon 0118 592734.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *