Zeeuwse arbeidsmarkt trekt aan

Werkgelegenheid1Aantal bedrijven stijgt, aantal banen daalt in 2015

In 2015 toonde de Zeeuwse arbeidsmarkt weer tekenen van herstel. Binnen de meeste bedrijfssectoren is weer sprake van een groei van het aantal banen. Toch laat het totaal aantal banen nog een daling zien in Zeeland. De afname van werkgelegenheid komt vooral voor rekening van de sectoren openbaar bestuur, zorg, onderwijs, industrie en de financiële dienstverlening. Dit blijkt uit het jaarlijkse Ribiz-onderzoek van de Provincie, gemeenten en de Kamer van Koophandel onder 25.000 bedrijven.

Uit het onderzoek blijkt ook een verdere verschuiving naar uitzendwerk. De groei van het aantal kleine banen van minder dan 15 uur per week is gestopt, vooral vanwege de groei van het aantal zzp’ers. Veel bedrijven en overheidsorganisaties krimpen en reorganiseren. Het aantal faillissementen daalt. Het aantal nieuwe startende bedrijven stijgt ten opzichte van voorgaand jaar. Trend is de vorming van kleinere flexibelere organisaties: meer deeltijd, uitzendwerk en zelfstandigen zonder personeel (zzp). Per saldo is daarom nog sprake van een groei van het aantal bedrijven.

Banen
De meeste bedrijfssectoren hebben in 2015 weer een stijging van het aantal banen laten zien. Per saldo is het totaal aantal banen in Zeeland in 2015 dan ook minder gedaald dan in de jaren daarvoor. In 2015 bleef de daling beperkt tot 0,4% ten op zichtte van 2014 (-1,1%). Daarmee is de afname van ruim 600 banen dit jaar duidelijk minder dan de -1.900 in het vorige jaar. Het totaal aantal banen in de regio komt nu uit op ruim 172.000.

Sectoren
In Zeeland komen er in 2015 in bijna alle bedrijfssectoren weer banen bij, alleen in de industrie en de financiële dienstverlening daalt het aantal banen. Verder zijn dit jaar de zorg, het onderwijs en het openbaar bestuur die een afname van het aantal banen laten zien.
Jo-Annes de Bat, gedeputeerde economie, zet in op versterking van de economie: “De verbeteringen op de arbeidsmarkt zijn zichtbaar, maar we zijn er nog niet. Een versterking van de economische structuur in Zeeland is nodig. De commissie structuurversterking onder leiding van Balkenende zal in april met aanbevelingen hiervoor komen. Ook verschijnt komend jaar de nieuwe provinciale economische agenda, waarover we nu volop in gesprek zijn met onze partners, met als inzet een duurzame economische groei in Zeeland.”

Flexibiliteit
In de eerste jaren na de start van de economische crisis in 2008 is de werkgelegenheid stabiel gebleven. Veel bedrijven hebben zo lang mogelijk geprobeerd om ervaren personeel te behouden. Door de aanhoudende moeilijke marktomstandigheden bleek de rek er voor veel bedrijven uit te zijn. Bedrijven en overheden keken naar verdere mogelijkheden om te bezuinigen. Deze ontwikkelingen leidden onvermijdelijk tot een daling van werkgelegenheid en meer flexibiliteit in contracten en samenwerking tussen bedrijven en ZZP-ers. Door de groei van het aantal ZZP-ers blijft het totaal aantal bedrijven groeien, ook in 2015. Per saldo is er een toename van ruim 900 (2,6%) bedrijven naar een totaal van 36.000. In 2015 komt het aantal startende bedrijven in Zeeland naar verwachting dicht bij de 3.000 bedrijven. Het aantal starters komt daarmee over heel 2015 uit op hetzelfde niveau als in 2014.

Economische crisis lijkt voorbij
Uit andere bronnen waaronder de conjunctuurkwartaalmeting (COEN, bron CBS/KvK) komen recent signalen dat het dieptepunt van de economische crisis voorbij lijkt. De export trekt in Nederland verder aan in 2016 en ook het ondernemersvertrouwen stijgt verder door. De binnenlandse bestedingen trekken aan, de huizenprijzen en het aantal verkochte woningen, ook in Zeeland, neemt toe en het vertrouwen van de Nederlandse consument stijgt. De marges zijn echter nog allerminst op peil. Het ondernemersvertrouwen toont een stijgende lijn en veel sectoren scoren daarin nu weer positief. Ook de investeringen zullen naar verwachting in 2016 toenemen, maar over de personeelsontwikkeling blijven bedrijven terughoudend. Ook de flexibilisering zet door. Meer parttime, meer uitzendwerk en meer ZZP-bedrijfjes, zal zich als ontwikkeling in 2016 voortzetten.

De Regionale Informatiebank Bedrijven en Instellingen Zeeland (RIBIZ) bestaat sinds 1988 en is een samenwerkingsverband tussen de Kamer van Koophandel, Provincie Zeeland, de gemeenten Borsele, Goes, Hulst, Middelburg, Noord-Beveland, Reimerswaal, Sluis, Schouwen-Duiveland, Terneuzen, Tholen, Veere en Vlissingen. Samen met de Kamer van Koophandel heeft de RIBIZ in mei-juni 2015 een inventarisatie gehouden van de werkgelegenheid in Zeeland. Uit het gezamenlijke bestand met zo’n 36.000 vestigingen van bedrijven en instellingen zijn bijna 27.000 vestigingen aangeschreven.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.