Zeeuwse bedrijven fundament onder de economie

De haven als werkgever

TEKST & FOPortizTOGRAFIE BERT VAN LEERDAM

De Zeeuwse havens zijn de beste van Nederland. Kijk je naar de kaart van West Europa dan zijn Rotterdam, Antwerpen en Gent de belangrijkste havens. Maar wees eerlijk: het slibt er omheen toch een beetje dicht. Dat geeft Zeeland unieke kansen, alleen moeten we niet proberen te concurreren met die havens, dat win je nooit, maar je kunt je wel onderscheiden, en daarmee complementair zijn aan die grote havens. Kijk wat Kloosterboer en Verbrugge doen.

Frans Kempenaars is de voorzitter van Portiz (Port & Industry Zeeland). Een vereniging die de belangen behartigt van 34 bedrijven (zie kader). Zeeland Seaports en Portiz trekken samen op: Eén doel: Het verder professionaliseren en optimaliseren van de havens in Vlissingen er Terneuzen.

“In Zeeland zijn bijna 30.000 mensen qua werkgelegenheid gerelateerd aan de Zeeuwse Havens.
Die mensen danken hun bestaan niet aan de havens, maar aan de bedrijven die werkgelegenheid bieden in dit gebied. Dat is de natuurlijke symbiose van de samenwerkingsverbanden binnen Zeeland Seaports die samen de economie vormt. De één kan niet zonder de ander. Daarom zijn wij blij dat we samen optrekken en onze belangen samen sterk behartigen.”

“Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten is bezig met een economisch programma, maar soms krijg ik wel eens de indruk dat zij vergeten waar de huidige economie op drijft: de bedrijven die het nu goed doen in Zeeland. Dát is de basis waarop je een volgende stap moet maken.” Kempenaars: “Verder is ook Zeeland Seaports’ interim-directeur Jan Lagasse bezig aan een nieuwe strategie. We zijn erg nieuwsgierig naar de inhoud. Daarin komt de toekomstige koers van de haven te staan.”

“Overleg gaat in prima samenspel. We zijn met Portiz nog niet zo lang bezig en we zoeken nog naar het optimale format. Zeeland Seaports heeft een Bestuurs Advies Commissie en daarin zitten verschillende partijen (bijvoorbeeld de BZW en de voormalige Industriegroep Midden-Zeeland) die ook weer aan Portiz verbonden zijn. Wellicht blijkt het op termijn efficiënter om dat op een andere manier in te richten.”

Toekomst
De kurk waar de economie van Zeeland op drijft is de bestaande industrie en logistieke activiteiten en die moeten we koesteren. Wij hebben nog heel veel mogelijkheden, maar moeten dan wel woekeren met onze kwaliteiten en mogelijkheden. Naast de Bio-based economie moeten ook andere specifieke nichemarkten meer ruimte krijgen. Dat kan zo maar onze grootste kracht worden.

PORTIZ (Port & Industry Zeeland) is de belangenbehartiger van 34 Zeeuwse havengebonden bedrijven.
De vereniging PORTIZ komt voort uit de Kring van Werkgevers in de Kanaalzone Zeeuws-Vlaanderen en de Industriegroep Midden-Zeeland en werkt nauw samen met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.