Zeeuwse bedrijven missen de afslag

Logistieke ondernemers profiteren niet mee

 

De werkgelegenheid in de logistieke sector in Zeeland holt achteruit. Eind vorig jaar waren in de provincie 8.297 personen werkzaam in logistiek en transport. Tien jaar geleden waren dat er nog 9.524. Opvallend is dat het aantal vestigingen nagenoeg gelijk blijft. In een onlangs in opdracht van de Kamer van Koophandel Zuidwest-Nederland opgesteld rapport wordt een pessimistisch beeld geschetst over de toekomst van de logistiek in deze regio. Naar verwachting blijft het aantal arbeidsplaatsen in Zeeland de komende jaren tussen de 1,0 en 0,4 procent achter bij nationale ontwikkelingen.

Met name West-Brabant gaat profiteren van toekomstige ontwikkelingen in de logistieke sector. Tot het jaar 2020 wordt in dat gebied een groei in arbeidsplaatsen verwacht van tussen de 1,1 en 2,5 procent. Bovenregionale spelers zullen zich volgens het rapport ‘Logistiek in Zuidwest-Nederland’ van Bureau Louter bij voorkeur op het Logistiek Park Moerdijk vestigen. De aanleg van de ontbrekende schakel van de A4 tussen Dinteloord en Bergen op Zoom zorgt voor een extra impuls in die regio. De groei wordt vooral verwacht in het wegvervoer.

Bron: KvK-Handelsregister 2013. Tekst & Graphics De Twaalfde Man Marketing & Communicatie – Marc Volleman

Arbeidsproductiviteit
Zeeland, dat het voor een belangrijk deel moet hebben van watergebonden bedrijvigheid en binnenvaart, dreigt de boot te missen. Eind vorig jaar waren er in Zeeland in totaal 1.285 bedrijven actief in logistiek en transport. Met dat aantal steekt de provincie concurrerende gebieden als Stadsgewest Breda en (overig) West-Brabant naar de kroon. Opvallend detail: driekwart van alle logistieke bedrijven in Zeeland heeft een eenmanszaak. De logistieke sector in Zeeland is dus heel kleinschalig. Eind vorig jaar stonden bij het UWV bijna duizend Zeeuwse werkzoekenden ingeschreven met een achtergrond in logistiek of transport. Het aantal vacatures bedroeg op datzelfde moment 48. In 2012 stopten 36 logistieke dienstverleners in Zeeland met hun activiteiten. Het aantal starters in diezelfde periode bedroeg 13. Positief is wel de hoge arbeidsproductiviteit in de Zeeland: nergens in Zuidwest-Nederland is de toegevoegde waarde per arbeidsplaats zo hoog als hier. Vlissingen voert die ranglijst aan, gevolgd door Borsele, Terneuzen en Reimerswaal. Pas dan volgt Moerdijk als eerste niet- Zeeuwse gemeente. Peter Louter en Pim van Eikeren van Bureau Louter in Delft, de samenstellers van het rapport, hebben wel een verklaring voor die Zeeuwse dominantie. “Vooral de logistiek in / rond Zeehavens kent een relatief hoge arbeidsproductiviteit.’’

Veel oudere werknemers
Logistiek en transport blijft voor Zeeland een belangrijke pijler. De bijna 1.100 vestigingen bieden samen werk aan 7.300 mensen en zijn daarmee goed voor 4,2 procent van de totale werkgelegenheid. Bijna de helft van het totaal aantal arbeidsplaatsen is werkzaam in het vervoer over de weg. Alle bedrijven bij elkaar creëren 0,5 miljard euro aan toegevoegde waarde. Het belang van logistiek is echter veel groter aangezien ook binnen bijvoorbeeld de industrie en groothandel veel personen werkzaam zijn in de logistiek. Wanneer deze worden meegerekend dan is 1 op de 10 banen in Zeeland logistiek gerelateerd. Vrouwelijke ondernemers zijn sterk ondervertegenwoordigd. Een ander opvallend detail: de sector telt veel oudere werknemers. In Zeeland is de gemiddelde leeftijd bijvoorbeeld 47 jaar.

Bron: KvK-Logistieke monitor, eerste kwartaal 2013. Tekst & Graphics De Twaalfde Man Marketing & Communicatie – Marc Volleman

Totale groei
In de periode 1996-2011 groeide het aantal arbeidsplaatsen in de logistiek in heel Zuidwest-Nederland met circa 5.500 mensen (1,6 procent). Landelijk bedroeg de groei 0,9 procent. Zeeland steekt daar schril bij af. Wel komen nog twee Zeeuwse gemeenten voor in de top-5 als gekeken wordt naar het aantal logistieke banen, gekoppeld aan het totale inwoneraantal. Terneuzen neemt de derde positie in, achter Moerdijk en Woudrichem, op de voet gevolgd door Borsele en Oosterhout. Als gekeken wordt naar de absolute groei in banen in de 31 gemeenten in Zuidwest-Nederland, komen er geen Zeeuwse gemeenten in beeld. Breda voert die lijst aan, gevolgd door Oosterhout, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Roosendaal. Samen zijn die vijf gemeenten goed voor 83 procent van de totale groei. De conclusie van Louter en Van Eikeren is duidelijk. “De groei heeft zich geconcentreerd in de grotere gemeenten in West-Brabant.’’

 

Zeeland Business publiceert regelmatig eigen statistieken en conclusies over interessante thema’s en actualiteiten waar in opdracht onderzoek naar is gedaan. Hiervoor maken wij gebruik van landelijk of regionaal onderzoek toegespitst op de Zeeuwse markt of geheel eigen onderzoek in samenwerking met bedrijven die hierin gespecialiseerd zijn. Dit onderzoek naar de Zeeuwse werkgelegenheid in de logistieke sector is uitgevoerd en geanalyseerd door Marc Volleman van De Twaalfde Man Marketing & Communicatie.

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *