Zeeuwse bouw rekent op voorzichtig herstel

De Zeeuwse bouwsector lijkt het diepste dal voorbij te zijn. Het is echter nog te vroeg voor een juichstemming, daarvoor zijn ook in de afgelopen periode te veel bouwbedrijven failliet gegaan. Een blik op de toekomst leert echter dat herstel, dit jaar of volgend jaar, een reële verwachting is. Ook het bouwonderwijs  blijft voldoende in de belangstelling staan.
 
De gezamenlijke omzet van de Zeeuwse bouwondernemers is sinds 2008 met ruim 25% teruggelopen (van 628 miljoen in 2008 naar 450 miljoen in 2013). Het lijkt erop dat de bouwsector daarmee in 2013 het dal heeft bereikt. Zowel ABN Amro als ING verwachten een omzetgroei. Deze banken verschillen echter nog van mening over het moment waarop die groei zal inzetten. Zeeuwse bouwbedrijven ervaren deze kentering nog niet. Uit een enquête onder de leden van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland blijkt dat de totale omzet ten opzichte van 2012 weliswaar is gestabiliseerd maar dat nog weinig bouwers rekening houden met herstel van de groei. De Zeeuwse bouwers verwachten vanaf 2015 een voorzichtig herstellende markt. Dit bleek afgelopen donderdag opnieuw tijdens de ledenvergadering van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland waarbij de aanwezige leden dit beeld nogmaals bevestigden.

Grote onderlinge verschillen
De verschillen tussen de grote en kleine bedrijven zijn groot. Uit de omzetontwikkeling van de lidbedrijven van Bouwend Nederland Afdeling Zeeland blijkt dat de kleine bedrijven (omzet tot 10 miljoen euro) de afgelopen 6 jaar het hardst getroffen zijn. Sinds 2008 noteren we hier omzetdalingen oplopend tot 45%. De grootste bouwbedrijven (omzet van 10 miljoen euro en meer) realiseerden in dezelfde periode een omzetstijging van 22%.

Minder werkgelegenheid
De ontslagen en faillissementen in de Zeeuwse bouwsector hebben geleid tot een substantiële afname van werkgelegenheid. Een deel van de ontslagen werknemers begeeft zich als ZZP’er opnieuw in de markt.

Dat neemt niet weg dat groot potentieel aan ervaren vaklieden uitstroomt. Dit verlies aan vakmanschap baart de sector grote zorgen.

Positieve ontwikkelingen
De jeugd heeft de interesse in de bouw niet verloren. Na de zomer starten 31 studenten bij de Hogeschool Zeeland met HBO-opleiding Bouwkunde. Ter vergelijking: vorig jaar waren dit er 18. Zij blijken met name belangstelling te hebben in werk bij uitvoerende bouwbedrijven en minder in de beleidsmatige kant. De duidelijk toegenomen belangstelling is mede het gevolg van de innovaties in de sector op het gebied van automatisering zoals BIM (Building Information Modeling). Ook ROC Scalda is positief.

Het aantal inschrijvingen voor de bouwopleidingen is nog niet bekend maar wel is duidelijk dat het opleidingsportfolio voor de bouwopleidingen hetzelfde blijft en dat is positief. De bouwopleiding Zeeland daarentegen houdt de instroom nog net op peil. In het nieuwe schooljaar stromen 34 nieuwe timmermannen en metselaars in. Ook de bouwopleiding houdt rekening met een lichte groei vanaf 2015.

Nieuwe toekomst
De ontwikkelingen in de afgelopen jaren en de huidige stand van zaken rechtvaardigen de conclusie dat ook de bouwwereld definitief veranderd is. Dat betekent dat een aantrekkende economie niet voldoende is voor het herstel van de bouw. De intrede van zzp-ers en de sterke behoefte aan een flexibele schil vergen een Cao met minder regels en de mogelijkheid om op bedrijfsniveau afspraken te maken. Flexibiliteit in werktijden, minder administratieve lasten en kostenreductie zijn daarbij de belangrijkste issues.

 

 

één reactie

  1. Niet alleen in Zeeland, maar door heel Nederland heeft de bouwsector een flinke dreun gehad. Goed om te zien dat er nu langzaam weer een stijgende lijn in zit. Ik hoop dat ook de zzp’er hierdoor weer meer werk krijgt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *