Zeeuwse huishoudens relatief duurzaam

Amsterdam, 27 augustus 2020 – Energiebedrijf Vattenfall publiceert vandaag de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten. Er is hiermee inzichtelijk gemaakt hoe huishoudens duurzaamheid toepassen in en om het huis. Op basis van de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten kan Zeeland zich een duurzame provincie noemen. Vattenfall stelde de index samen op basis van de meest recente data van Rijkswaterstaat, het Centraal Bureau voor de Statistiek en Cobra Groeninzicht.

Veere duurzaamste gemeente in Zeeland
De meeste duurzame gemeenten in de Duurzaamheidsindex, scoren relatief gezien het hoogst met betrekking tot: het aantal zonnepanelen, het aantal ISDE subsidieaanvragen en de mate van verstening. Zeeland staat in de top vijf duurzaamste provincies van Nederland. Zij doen het bijna twee keer beter dan landelijk gemiddeld (1,8). Friesland komt er als duurzaamste provincie van Nederland uit (3,1).

De gemeente Veere komt er als duurzaamste gemeente van Zeeland uit. Huishoudens doen het hier ruim drie keer beter dan landelijk gemiddeld (3,3). Ondanks dat men het hier iets beter doet dan landelijk gemiddeld, hebben in Zeeland de huishoudens in Vlissingen (1,1) de grootste inhaalslag te maken.

Zeeuwse huishoudens kiezen vaak voor zonnepanelen
In totaal heeft 9% van alle Nederlandse huishoudens zonnepanelen op het dak. Zeeland scoort met 17,4% bovengemiddeld goed wat zonne-energie betreft.

In Zeeland zijn huishoudens in Borsele het meest begaan met (zelf) opwekken van energie middels zonnepanelen. Hier heeft liefst 24,1% van de huishoudens zonnepanelen. Per Zeeuwse gemeente zijn de verschillen in de zonnepanelen-index echter fors; zoals te zien is in de Duurzaamheidsindex Nederlandse Gemeenten.

Zeeland: een versteende provincie
Verstening van tuinen is, met oog op duurzaamheid en milieu, ongunstig te noemen. Hoewel verstening overal in bepaalde mate aanwezig is, kunnen Zeeuwse gemeenten hier nog veel stappen maken. In de provincie is namelijk 44,9% van de tuinen versteend; dit is significant meer dan het landelijke gemiddelde van 39,8%.

Wat verstening betreft, spant Flevoland echter de kroon met een versteningsgraad van 63%. Alle 6 gemeenten binnen deze provincie zijn minder ‘groen’ dan het Nederlands gemiddelde. De mate van relatieve verstening per gemeente is hier in te zien.

Bron: persbericht per mail.
28-8-2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.