Zeeuwse werkgevers zijn bereid om meer stageplaatsen beschikbaar te stellen, maar hebben hulp nodig.

Zeeland heeft een tekort aan stageplaatsen en dat is een gevaar voor de Zeeuwse arbeidsmarkt.

In Zeeland is een tekort aan stageplaatsen en dat terwijl stageplaatsen van groot belang zijn voor het aantrekken en vasthouden van starters op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Daarbij heeft de corona-situatie het probleem nog eens extra nijpend gemaakt. Daarom wilde ZeeuwseVacaturebank.nl te weten komen hoe het aantal Zeeuwse stageplaatsen kan worden vergroot en hoe het aanbieden van stageplaatsen voor Zeeuwse werkgevers eenvoudiger en aantrekkelijker gemaakt kan worden.

Maar liefst 250 werkgever hebben de enquête ingevuld. Ruim 95% van de respondenten geeft aan stageplaatsen van toegevoegde waarde te vinden voor de organisatie en bijna de helft van de werkgevers geeft aan bereid te zijn om nog meer stageplaatsen beschikbaar te stellen. Wel geeft men aan dat het vinden van stagiairs en het geven van goede begeleiding tijdens de stage soms veel tijd en energie vergt en dat dit het aantal stageplaatsen beperkt. Dit soort drempels verlagen of wegnemen kan zorgen voor meer beschikbare stageplaatsen. De resultaten van het onderzoek zijn te zien via www.zeeuwsevacaturebank.nl/onderzoek.

‘Op langere termijn is de Zeeuwse arbeidsmarkt te krap om alle banen in te vullen, daarom zijn -naast werknemers van buiten Zeeland- deze jongeren essentieel. De jongeren die nu een stageplek zoeken kunnen we straks gewoon niet missen,’ zegt Jim Goedhart van ZeeuwseVacaturebank.nl.

‘Stageplaatsen zijn van groot belang om jongeren een vliegende start te bieden. Het is hun eerste kennismaking met een werkgever en daarmee een belangrijke basis. Maar als Zeeuwse jongeren geen goede stageplaats kunnen vinden brengt dat de instroom in gevaar. Natuurlijk kost het werkgevers tijd en moeite om een stagiair te begeleiden, maar het is een investering in de toekomst van hun eigen bedrijf en branche, niet alleen een investering in die jongens of meiden. Werkgevers die actief stageplaatsen aanbieden komen makkelijker aan personeel en besparen dus op hun latere wervingskosten. En vaak is er volop toegevoegde waarde: jongeren kijken als buitenstaander fris tegen de zaken aan, hebben actuele theoretische kennis en zijn niet duur. Daarnaast vinden wij het simpelweg ook een kwestie van je verantwoordelijkheid nemen. Maar we snappen best dat het soms lastig is of even niet uitkomt, daarom zijn we blij dat door deze enquête concrete informatie is verzameld over wat er beter kan.

‘Samen met Zeeuwse onderwijsinstellingen, werkgevers, het Aanvalsteam Arbeidsmarkt en de provincie Zeeland gaan we nu werken aan oplossingen. Sowieso blijven we alle Zeeuwse werkgevers oproepen om hun stageplaatsen zo goed mogelijk vindbaar te maken, bijvoorbeeld op ZeeuwseVacaturebank.nl, maar natuurlijk ook door rechtstreeks contact op te nemen met Zeeuwse onderwijsinstellingen zoals HZ, Scalda, etc.’

Bron: persbericht per mail.
16/9/2020

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.