Zeeuwse Zonnefabriek heeft ambities

Ouders met kinderen in het basisonderwijs hebben ze vast wel eens in de gang van de school zien hangen: de afleesvensters waarop je kunt zien hoeveel zonne-energie de school opwekt met eigen zonnepanelen. In dat geval doet de school mee met het project Zon op school, inmiddels omgedoopt tot de Zeeuwse Zonnefabriek. Het project is vernieuwd, de doelstelling behouden: zoveel mogelijk scholen voorzien van zonnepanelen en het verzorgen van gastlessen over duurzame energie. Door deze ervaring wordt bij jonge kinderen de basis gelegd voor bewust omgaan met energie. In 2011 wil de Zeeuwse Zonnefabriek uitbreiden naar het beroepsonderwijs en het voortgezet onderwijs.

Pascal Elegeert, projectleider van de Zeeuwse Zonnefabriek vertelt dat er inmiddels 120 scholen in bezit zijn van zonnepanelen. Door bemiddeling van de gemeente gingen er zelfs in Borsele 10 scholen tegelijk meedoen, door een collectieve regeling voor alle openbare basisscholen. COS Zeeland en IVN hebben in 2009 een extra subsidie van de provincie Zeeland ontvangen om het lesmateriaal te actualiseren en het project, in samenwerking met Delta NV, opnieuw bij scholen onder de aandacht te brengen. Gastdocenten komen onder andere uit het bestand van natuurouders van IVN, die speciaal getraind zijn om met het lespakket om te gaan. “Ook bij de uitbreiding naar het voortgezet onderwijs willen we het thema duurzaamheid introduceren bij de leerlingen. Dat zou kunnen in de vorm van een projectweek, of wellicht via maatschappelijke stages”, vertelt Pascal Elegeert.

Momenteel werkt de ZMf aan de ontwikkeling van het concept “Vrienden van de Zeeuwse Zonnefabriek”. Dit kunnen bedrijven en gemeenten zijn die invulling willen geven aan verantwoord ondernemerschap en/of klimaatneutraal willen werken. Een ondernemer kan Vriend worden door bijvoorbeeld een jaarlijkse bijdrage te doneren, expertise beschikbaar te stellen, of een gastles te verzorgen. LuXeXcel, een bedrijf met als missie het verbeteren van daglicht en klimaat in leef-, werk en woonruimten, is Vriend van de Zeeuwse Zonnefabriek. Het bedrijf levert onder andere een bijdrage aan de dag van de Duurzaamheid op 11 november a.s.

De ambities reiken verder dan Zeeland: de Zeeuwse Zonnefabriek wil opschalen naar de Zonnigste Fabriek van Nederland! Van Texel tot Heerlen is er belangstelling voor het concept. De Zeeuwse Zonnefabriek is voorgedragen voor de Groene Parel Award 2011. Een prestigieuze prijs om kansrijke klimaatprojecten in de schijnwerpers te zetten. Hier kunnen we als Zeeuwen trots op zijn. U kunt nog tot 9 oktober uw stem op de Zeeuwse Zonnefabriek uitbrengen via de website op www.groeneversnelling.nl.

Meer informatie

De Zeeuwse Zonnefabriek is een project van COS Zeeland, IVN Consulentschap Zeeland, de ZMf, de provincie Zeeland en de vier centra voor Natuur- en Milieu Educatie (NME). De provincie Zeeland, het programmabureau NME van Agentschap NL en het Delta Zeeland Fonds investeren in dit project. Meer informatie op www.zonopschool.nl of neem contact op met Pascal Elegeert, projectleider namens COS Zeeland, p.elegeert@coszeeland.nl.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *