Ziek, maar niet arbeidsongeschikt

ZB_prosano_johnsmael2Onder de noemer Zeelandkeuringen.nl biedt Prosano, de Zeeuws-Vlaamse Arbo-dienstverlener, keuringen en onderzoek aan binnen heel Zeeland. Bijzonder daarbij is de flexibiliteit. Afspraken ’s avonds of in het weekend vormen geen enkel probleem.

John Smael, directeur van Prosano, praat gedreven over zijn werk. Met name de flexibiliteit en de pragmatische kijk op werk en gezondheid vallen op. “We kunnen vanuit Zeeuws-Vlaanderen de hele Zeeuwse markt bedienen. Op het gebied van Periodiek Medische Onderzoeken en Arbokeuringen bieden we zeker meerwaarde. Bodemsanering keuringen, persluchtkeuringen, rijbewijskeuringen, adoptiekeuringen; al deze zaken plannen we zo in dat het werk hier geen hinder van ondervindt. De ervaring leert dat werkgevers dit waarderen.”

Minder verzuimkosten
Prosano B.V. is een dochter van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen, de specialist in zorg voor jong en oud in de regio Zeeuws-Vlaanderen én daarbuiten. “Afgelopen jaar bespaarde ZorgSaam, vergeleken met gelijkwaardige instellingen, 855 duizend euro op de verzuimkosten. Zo nemen de werknemers de minste zorg af gerelateerd aan klachten over bewegingsapparaat. Deze, bij ZorgSaam opgebouwde, kennis en ervaring is gebundeld in Prosano”, legt Smael uit. Prosano biedt het brede spectrum van arbodienstverlening en richt zich op het voorkomen en reduceren van verzuim. “Wie ziek is, is niet direct ook arbeidsongeschikt.” De kracht van Prosano is het brede dienstverleningspakket en de pragmatische aanpak. “We werken met medewerkers van ZorgSaam en zetten hen alleen in als er ook daadwerkelijk werk is. Geen onbenutte uren dus, en dat vertaalt zich in gunstige tarieven. Zo slim kijken we naar onze totale dienstverlening. Neem het opstellen van een verzuimdossier. We nemen alleen actie als het nodig is en maken geen onnodige kosten voor werkgevers.”

Inzet van sportartsen
Belangrijke meerwaarde in de aanpak van Prosano is de samenwerking met bedrijfsartsen en sportartsen. “De sportarts kijkt naar de belastbaarheid van mensen. Door werknemers te motiveren om te bewegen, kunnen vaak ook andere problemen aangepakt worden.” Verder kiest Prosano voor een bedrijfsgerichte aanpak gericht op duurzame inzetbaarheid. “Werknemers moeten steeds langer doorwerken, tot 67 en uiteindelijk zelfs tot 69 jaar. Het is belangrijk om tijdig te signaleren wat iemand nodig heeft om dat te kunnen volhouden.”

Volwaardige partner
Smael benadrukt dat Prosano een breed pakket aan arbodienstverlening biedt en het vaak net iets anders doet dan de traditionele aanbieders. “Zo hebben we 24/7 opvang na traumatische gebeurtenissen. We vangen omstanders en medewerkers op, maar ondersteunen de werkgever ook in de contacten met bijvoorbeeld politie en arbeidsinspectie. Uniek is daarnaast onze personeelsadviesdienst voor mkb-ondernemers. Desgewenst ondersteunen we hen bij het opstellen van bijvoorbeeld een bedrijfsreglement. Coaching, counseling, bemiddeling; we zijn echt op alle terreinen een volwaardige partner.”

Prosano
Wielingenlaan 2
4535 PA Terneuzen
0115 677246
www.prosano.nl
Tekst: Marjolijn Bergmann
Fotografie: Ruden Riemens

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.