Zieke werknemer kost de werkgever 200 tot 400 euro per dag

Rob Vriens Unive Het ZuidenEen werknemer kan tijdelijk of langdurig uitgeschakeld zijn door ziekte. De werkgever betaalt het loon door maar heeft daarnaast ook te maken met bijkomende kosten. Waaruit bestaan deze kosten, en kunnen deze kosten beperkt of zelfs voorkomen worden?

Een zieke medewerker kost de ondernemer gemiddeld 250 euro per dag en dat is niet alleen het loon wat doorbetaald wordt. Je hebt namelijk te maken met de directe én indirecte kosten. De directe kosten zijn onder andere de loondoorbetaling en de arbodienstverlening. Met indirecte kosten heb je te maken als je bijvoorbeeld gebruik moet maken van vervangend personeel of bij verlies van productie of dienstverlening.

Als er sprake is van een zwangerschap of orgaandonatie, komt een werknemer direct in de ziektewet en kan het loon gedeclareerd worden bij het UVW. In de meeste gevallen moet de werkgever het loon van een zieke werknemer zelf doorbetalen in de eerste twee jaar (104 weken) bij arbeidsongeschiktheid voor minimaal 70% van het loon.

Door een cao-afspraak kan de zieke werknemer recht hebben op een hogere loondoorbetaling , die in het eerste jaar kan oplopen tot zelfs 100%. In vele gevallen betekent dit, dat in de eerste twee jaar totaal 170% van het loon doorbetaald wordt. Daarnaast kan er nog sprake zijn van re-integratie kosten, zoals opleidingen, aanpassing werkplek, therapeutische ondersteuning etc.

Wilt u als werkgever weten hoe u verzuimkosten onder controle kunt houden? Met een goede verzuimverzekering en een deskundig advies kunt u de financiële risico’s beperken, zegt Rob Vriens, zakelijk adviseur bij Univé Het Zuiden.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.