Zizo: economische tegenwind als kans

foto2Door de economische malaise van de afgelopen jaren moeten veel organisaties steeds meer terug naar hun kernactiviteiten. Voor andere ondernemers biedt dát juist weer kansen. Zo ontstond binnen de bouw ZiZo: Zeeuws Initiatief Zorgeloos Onderhoud.

Ruud de Baar van Marsaki, één van de initiatiefnemers van ZiZo, legt uit: “We merkten dat er in de markt behoefte was aan een partij die een oplossing biedt voor alle aspecten die te maken hebben met onderhoud van vastgoed. Neem bijvoorbeeld basisscholen: die zijn per 1 januari zelf verantwoordelijk voor hun gebouw. Maar ze hebben vaak de kennis niet om ingewikkelde onderhoudsbegrotingen te lezen. Nog los van het feit dat hen de tijd ontbreekt. Zo ontstond het idee om met één aanspreekpunt te komen voor alles wat met onderhoud te maken heeft.”

Coöperatieve vereniging
Naast Marsaki zitten Bouwgroep Peters, Duradis, Wolter & Dros en Roegiers De Koeijer in de coöperatieve vereniging ZiZo. De Baar: “Afhankelijk van de opdracht kunnen dus ook andere partijen ingeschakeld worden. Veel bedrijven of scholen werken immers al jarenlang naar tevredenheid samen met een bepaald bedrijf. Daarom is het een coöperatie. Ons primaire doel is: regelen dat de klant gewoon kan doen waar hij goed in is – geen zorgen over het pand.”

“Zo wordt bij veel scholen de directeur nu gebeld als er in het weekend wat loos is. Of als er ’s nachts lekkage is bij een zorginstelling, dan kiest de nachtzuster uit een enorme waslijst aan telefoonnummers een bedrijf. Wij hebben één nummer voor alle technische problemen. Daarvoor werken we samen met een beveiligingsbedrijf. Die rijden toch rond en zijn vaak binnen tien minuten ter plaatse. Zij hebben een checklist waardoor direct het juiste bedrijf binnen ZiZo wordt ingeschakeld en het probleem snel verholpen is.”

Duurzaam investeren
Bij nieuw- en verbouw speelt duurzaamheid een steeds grotere rol. Herman Heijboer van Duradis: “In het verleden lag de focus alléén op de stichtingskosten. Wat is ons budget: zoveel mag het pand kosten. Hierdoor bestaat de kans op verkeerde beslissingen of verkeerde bezuinigingen, die in de exploitatiefase tot aanzienlijke extra uitgaven leiden. Want in de praktijk bedragen de exploitatiekosten vaak het vijfvoudige van de stichtingskosten. Dus door slimme keuzes vooraf te maken kun je de onderhoudskosten enorm terugdringen. Duradis maakt vooraf die keuzes inzichtelijk, om investeringen en exploitatiekosten te optimaliseren.”

“Het gaat daarbij niet alleen om het terugdringen van energie- of onderhoudskosten. Ook het leefklimaat is heel belangrijk. Neem een school: installaties voor ventilatie zijn berekend op een x-aantal kinderen in het lokaal. Maar neemt het aantal leerlingen in de klas toe, dan staat niemand erbij stil dat de ventilatie tekort schiet. Als je dan metingen doet, blijkt rond 11 uur het CO2 gehalte in de lokalen al schrikbarend hoog te zijn. Dat komt de leerprestaties van kinderen niet ten goede. Allemaal zaken waar je vooraf rekening mee kunt houden.”

Als het gaat om duurzaam bouwen zijn er natuurlijk vele trends. Is er een gouden tip? Heijboer: “Het gaat erom de energiebehoefte van een gebouw te verminderen. Dan adviseer ik: stop je ‘energie’ zoveel mogelijk in het casco: bijvoorbeeld door optimale luchtdichtheid, goede isolatie in brede spouwen, driedubbel glas en een geïsoleerd dak. Installaties zijn daarbij echt aanvullend.”

Innovaties
Toch zijn er op het gebied van installaties tal van innovatieve ontwikkelingen te zien. Zo participeert Marsaki in een proeftuin van slimme netten. Ruud de Baar: “Bij energie is de grote uitdaging het opslaan van die energie. In Goes-West gaan we dat doen met een ijsbuffersysteem: verwarming door middel van een ijsbuffer. Dat lijkt tegenstrijdig, maar dat is het niet. De basis van het systeem is een grote watertank. Deze wordt geplaatst onder het terras aan de achtergevel van de woning. Aan deze tank wordt warmte onttrokken, zelfs zoveel dat het water bevriest. Door een warmtepomp wordt het water op de gewenste temperatuur gebracht om de woning te verwarmen én van warm water te voorzien. De meeste energie komt vrij tijdens de fase verandering van water naar ijs, maar ook aan een hogere watertemperatuur kan warmte onttrokken worden. Door middel van een zonneluchtcollector wordt het ijs in de tank weer ontdooid of de watertemperatuur verhoogd. Dat soort energiebesparende innovaties zul je in de toekomst steeds meer gaan zien.”

Woningmarkt
Een andere manier van duurzaam bouwen gebeurt op dit moment in Goes in de wijk Mannee. Daar worden 13 EnergieNotaNul-woningen gebouwd: de huizen wekken zelf energie op en leveren dat aan het net. Ruud de Baar: “Per saldo is de energienota daarmee ‘nul’. De huizen hebben geen gasaansluiting meer: koken gebeurt elektrisch en warmte wordt via een bodem- of luchtwarmtepomp opgewekt. Het casco is extreem goed geïsoleerd en onderhoudsvriendelijk. Dat maakt de woningen aantrekkelijk: ze waren dan ook in een paar weken tijd verkocht.”

Tekst: Marjolijn Bergmann
Fotografie: Jan de Carpentier

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *