ZB Terugblik: Netwerkavond HZ Vlissingen

foto1Waar je vroeger al heel milieubewust was als je afval scheidde of de inktcartridges recyclede, bestaat duurzaam ondernemen tegenwoordig uit drie peilers: people, planet, profit. Klinkt goed, maar hoe breng je dat in de praktijk? Zeeland Business ging er, met mede-organisatoren HZ, Switch en UWV dieper op in tijdens de netwerkbijeenkomst van 9 oktober, waar bij meer dan 100 Zeeuwse ondernemers de Engelse termen om de oren vlogen.

Niels Wagemaker van The Circular Company uit Amsterdam vertelde enthousiast over de waarde van afval: “Afval is een grondstof en grondstoffen zijn geld waard. Dat vergt een andere manier van kijken. Wij brengen partijen met elkaar in contact die afval hebben en afval zoeken. Of we vergroten de economische waarde van afval door afvalstromen samen te voegen.”

Triple helix
Als voorbeeld noemt Wagemaker het zuiveringsslib van Waternet: “Bij het zuiveren van water blijft slib over – wc-papier, fecaliën – dat altijd werd verbrand. Zonde! Wij zijn nu bezig met het ontwikkelen van product-marktcombinaties die het winnen van cellulose en biologisch afbreekbaar plastic uit slib economisch haalbaar maken, want er zijn veel toepassingen. We moeten echter weten wat de markt vraagt en waar de grondstof aan moet voldoen. Dan gaan we dat vervolgens maken.”

“Veel initiatieven op het gebied van duurzaamheid stranden vroegtijdig,” verzucht Wagemaker. “Dat komt omdat ze aanbodgestuurd zijn en niet vraaggestuurd. Door goed samen te werken met het bedrijfsleven, de overheid en kennisinstituten ontstaat kruisbestuiving en innovatiekracht. Of, zoals dat tegenwoordig heet: triple helix. Zoek dus de verbinding met anderen.”

Kennisvalorisatie
Na de duurzaam bereide maaltijd, startte de Business Break onder leiding van Bert van Leerdam. Als eerste vertelde Marlon Baarends-Schroevers van de HZ Smart Services Boulevard over duurzaam met kennis omgaan: “Dat heet met een mooi begrip kennisvalorisatie – kennis tot waarde brengen. Dat doen wij heel concreet door samen te werken met het bedrijfsleven. We vormen een projectteam van onderzoekers, studenten en bedrijven. Het bedrijf gaat daarbij ook door een leerproces. Zo wordt echt meerwaarde gecreëerd en ontstaat er een wisselwerking. Als het project waaraan wordt gewerkt ook weer duurzaam is, is er dubbele winst.”

Baarends roept ondernemers op om te komen met nieuwe ideeën: “Wij zoeken bedrijven die Zeeland innovatiever willen maken, samen met de HZ. We richten ons daarbij op een aantal thema’s die voor Zeeland belangrijk zijn, zoals het verduurzamen van dorpen. Maar ook onderzoeken we het biobased bouwen van huizen of dijken en de verschillende toepassingen van algen. Mijn oproep: meld uw vraagstuk en wij kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen!”

People
Waar duurzaam vroeger vooral ging over grondstoffen (planet), gaat het nu nadrukkelijk ook over mensen. “Bedrijven en gemeenten zien in dat je anders met personeel om moet gaan: hoe haal je alles uit je medewerkers – sociale inclusie, met een mooi woord. Juist bij bedrijven in de harde sector als de metaal valt winst te behalen: door te investeren in het personeel, nemen ze meer initiatieven of denken ze mee om dingen te verbeteren.”

Ook Simone Sorgedrager, Adviseur Werkgeversdiensten bij UWV Werkbedrijf benadrukt het belang van inclusie: “Geef iedereen een kans op werk. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn goede voorbeelden: waarom laat je een HBO-verpleegkundige bedden verschonen? Of een procesoperator de vloer vegen? Dat kan een Wajonger ook. Wij maken een vrijblijvende analyse wat de mogelijkheden zijn, geven een gericht advies en zoeken de beste kandidaat. Ook op een advocatenkantoor kan iemand een paar dagen helpen met licht administratief werk. Je kunt je goed opgeleide personeel efficiënter inzetten en de Wajonger is blij met het werk. Winst voor beide partijen.”

Evert Kloet van de bedrijfsbrandweer van Zeeland Refinery schuift aan. “Simone is bij ons langs geweest en zag onze brandweermannen veiligheidsmaterialen uitgeven aan bezoekers en de brandweerauto wassen. Nu doet iemand met een beperking dat. Het ontlast ons enorm, we zijn er heel blij mee.”

Er wordt gestart met een proefplaatsing van twee maanden, met behoud van uitkering. Daarna volgt een betaald dienstverband, maar bij ziekte zijn de kosten voor het UWV. Sorgedrager: “Het is wel de bedoeling dat het een echte, structurele baan is. Van een paar uur per dag afwassen in de keuken tot het verschonen van bedden bij Stayokay – er is veel mogelijk.”

Profit
Pascal Elegeert van Switch daagt ondernemers uit te testen hoeveel ze van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen weten op www.switchchallenge.nl: “Je kunt winst maken met oog voor mens en milieu. Inspireer en betrek je personeel erbij door samen een quiz te doen van MVO Loont. Of daag je gemeente uit om een MVO-prijs in het leven te roepen, zoals de gemeente Goes. Zo zet je het onderwerp op de kaart.”

Een van de kanshebbers op die prijs was Cleanmasters Biolux: “Wij hebben cliënten van ’t Gors die op bakfietsen de schoonmaakspullen rondbrengen. En we leveren wc-papier dat bij het doortrekken de wc reinigt. We richten ons dus op planet en people en maken ook nog profit.”

Elegeert benadrukte dat profit de peiler is van het ondernemerschap: “Je bedrijfsvoering moet wel winstgevend zijn. Zo bied je continuïteit als bedrijf.”

Circulaire economie
Een andere kanshebber van de MVO-prijs was Kistje.nu. Zij maken van oude pallets houten kistjes en daarmee verspreiden ze fruit bij bedrijven. Dat is dubbel MVO: kistjes van recyclemateriaal en investeren in gezond personeel. Elegeert: “Met hergebruik stimuleer je een circulaire economie. Van meubels van steigerhout tot een broek die je kunt leasen bij Mud Jeans – zo wordt de lifecycle van producten langer en keren grondstoffen terug naar de producent. Minder verspilling.”

Na de Business Break werd er genetwerkt. Simone Sorgedrager werd door meerdere werkgevers benaderd die interesse hebben in een bedrijfsadvies. Verbindingen leggen, daar gaat het dus om!

Hieronder een selectie van de foto’s waarvan de hele serie is te bekijken op het Flickr-kanaal van Zeeland Busines

foto1Foto2

foto3foto4foto5foto6foto7foto8foto9foto10

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.