Zorg en Zeeuws bedrijfsleven zoeken elkaar

Naast het traditionele ‘Financieel Management’ zal de eerste editie van Zeeland Business magazine in 2012 worden verrijkt met een nieuw thema. We introduceren ‘Arbo, Welzijn & Zorg’ en gaan op zoek naar de huidige en toekomstige wisselwerking tussen de zorgsector en het Zeeuwse bedrijfsleven.

Met het oog op met name de vergrijzing moet er volgens de overheid iets gebeuren om de zorg betaalbaar, toegankelijk en op een goed niveau te houden. Er komen procentueel gezien immers meer ouderen bij die verzorgd moeten worden. Tegelijkertijd zijn er steeds minder jongeren die in de zorg willen werken. Om de nodige vernieuwingen in de zorg door te voeren vindt het rijk dat meer samenwerking, meer kennisuitwisseling en ondernemerschap onmisbaar is.

Op de LinkedIn-pagina van Zeeland Business is een aparte discussie gestart en we roepen je op om daarover mee te denken en je mening te geven. Zie ook een eerder artikel op deze site: Ondernemers, innoveer de zorg!

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.